Till innehåll på sidan

Tomma läktare kostar allsvenska klubbar hundratals miljoner

| Pressmeddelande

Spel inför tomma läktare under coronapandemin innebär stora ekonomiska förluster i fotbollsallsvenskan. Flera klubbar har i år tappat över en fjärdedel av sina intäkter, visar ny statistik från SCB.

– Att matcherna spelats utan publik under hela säsongen på grund av coronapandemin påverkar naturligtvis klubbarnas ekonomi. Förra året utgjorde publikintäkterna 20 procent av deras totala intäkter, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

De 16 klubbarna i herrallsvenskan bedriver sin elitverksamhet på olika sätt. Några gör det som ideella föreningar, andra som både ideella föreningar och aktiebolag. Fem klubbar har i huvudsak sina intäkter i privata aktiebolag, vilket gör att man kan följa deras ekonomiska verksamhet i SCB:s momsregister. Under januari till och med augusti i år har dessa klubbars intäkter minskat med 27 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Det inkomsttappet är i linje med vad publikintäkterna har stått för när vi tittar på samtliga klubbar i allsvenskan de senaste åren, säger Daniel Lennartsson.

Hundratals tappade miljoner

I fjol landade de allsvenska klubbarnas intäkter på drygt 1,9 miljarder kronor. Publikintäkterna stod för 20 procent av dessa och var jämte sponsor- och reklamintäkter de största inkomstkällorna för klubbarna.

– Förra året drog klubbarna totalt in drygt 380 miljoner kronor i publikintäkter. Även om totalsiffran kan påverkas en aning av vilka lag som spelar i allsvenskan varje år så ger det en bra bild av vilka pengar som klubbarna går miste om när matcherna spelas utan publik, säger Daniel Lennartsson.

Läs mer om klubbarnas ekonomi i artikeln på scb.se. Länk nedan.

Fakta: Om statistiken och källorna

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från de allsvenska klubbarnas årsredovisningar. I dessa är det data för koncernen som används.
I toppen av koncernen finns det i alla klubbar en ideell förening. Det beror på den så kallade 51-procentsregeln som innebär att en idrottsförening måste ha minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag.
Fem klubbar har sin huvudsakliga verksamhet i privata aktiebolag. I momsregistret kan man löpande följa de fem privata bolagens intäkter och utgifter.
Såväl ideella föreningar som aktiebolag går att följa i SCB:s register över lönesummor och sociala avgifter.

Länkar:

Allsvenska klubbar förlorar hundratals miljoner på tomma läktare

Kontakt

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se