Till innehåll på sidan

Transportbranschen faller under coronakrisen

| Nyhet

Transportbranschens försäljning minskade kraftigt i april, enligt preliminär statistik från SCB. Det är framför allt persontransporterna som gått dåligt under coronapandemin – men nu går det nedåt även för godstransporterna.

Totalt minskade försäljningen i hela branschen med 23 procent i april jämfört med samma period förra året. Godstransporternas utveckling förklaras sannolikt av att tillverkningsindustrin utvecklades svagt i april.

– Totalt minskade godstransporterna med 13 procent i april. Här är det särskilt sjötransport, lufttransport och spedition som gick svagt, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Persontransporterna började gå nedåt redan i mars, då försäljningen minskade med 21 procent. I april var nedgången 40 procent.

– Det är framför allt lufttransporten som drabbats. De minskade med hela 88 procent i april. Men även taxi och kollektivtrafik går dåligt. De minskade i april med 44 respektive 15 procent, säger Daniel Lennartsson.

Persontransporterna på järnväg upplevde en positiv utveckling i början av året men vände nedåt i mars. Då sjönk försäljningen med 32 procent jämfört med samma period i fjol. I april blev siffrorna ännu svagare, minus 56 procent jämfört med 2019.

Transportbranscherna försäljningsutveckling i procent 2020 jämfört med samma period föregående år

  jan feb mars april Vikt*
Järnvägstransport 8 4 -15 -37 3,8
därav persontransport 15 1 -32 -56 2,2
därav godstransport -2 8 8 -10 1,6
Kollektivtrafik 6 3 -7 -15 15,1
Taxi 1 -1 -22 -44 3,6
Vägtransport av gods 0 0 4 -2 23,4
Sjötransport -14 -13 -13 -47 7,6
därav persontransport -24 -24 -18 -58 4,1
därav godstransport -3 -1 -7 -35 3,5
Lufttransport -4 -1 -51 -85 7,8
därav persontransport -4 -1 -54 -88 7,4
därav godstransport -3 -3 -3 -25 0,5
Stödtjänster till transport 1 -6 -11 -29 12,4
Spedition -6 -5 1 -13 26,3
Totalt -2 -3 -8 -23 100,0
Persontransporter 0 -2 -21 -40 32,4
Gods-transporter -3 -3 0 -13 67,6

* Branschens omsättning som andel av näringslivet 

Länkar:

Stor nedgång i näringslivets försäljning

Stora ekonomiska branschskillnader i coronakrisens spår

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se