Till innehåll på sidan

Tusentals barn lever i familjer med varaktigt låga inkomster

| Pressmeddelande

Nästan 44 000 av Sveriges barn bor i familjer som under lång tid haft svårt att betala för det allra nödvändigaste, visar en unik undersökning från statistikmyndigheten SCB. Flertalet har utländsk bakgrund – och fyra av tio är skrivna med en ensamstående förälder.

SCB har för första gången undersökt hur många personer under 18 år i Sverige som lever i familjer med varaktigt låg inkomststandard. Det innebär familjer vars inkomster efter skatt och bidrag inte räcker till saker som mat, kläder, lek och fritid, försäkringar, dagstidning och boende.

Under 2017 levde närmare 44 000 barn under sådana förhållanden. Det motsvarar 2,8 procent av barnen som bodde i Sverige under mätperioden 2014–2017.

– Det är nytt att vi tittar på varaktigt låga inkomster. Det har vi inte gjort förut. Tidigare har vi bara tittat på enskilda år, säger Petter Lundberg, utredare på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

– Siffrorna säger inte exakt hur de här familjerna har det. Det kan hända att pengarna räcker till mer än vi tror. Men det ger en bild av att de här familjerna har väldigt låga inkomster under minst tre av de fyra undersökta åren.

Av de knappt 44 000 barnen är 75 procent utrikesfödda eller har minst en förälder som är född utomlands. 41 procent av barnen är folkbokförda hos en ensamstående förälder. Motsvarande andelar för alla barn i Sverige är 30 respektive 20 procent.

Läs mer i artikeln om barn som lever i familjer med varaktigt låga inkomster

Fakta: Varaktigt låga inkomster

Disponibel inkomst är de pengar som finns efter att skatten är betald plus pengar från eventuella bidrag.

I ett hushåll där den disponibla inkomsten är lägre än hushållets baskonsumtion betraktas inkomststandarden som låg.

Baskonsumtionen består av riksnormen för försörjningsstöd, schabloniserad boendeutgift, hushållsel, barnomsorgsutgift, lokala resor, fack- och A-kasseavgift samt hemförsäkring.

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.

Varaktigt låg inkomststandard innebär att en familj hade låg inkomststandard 2017 samt minst två av de tre föregående åren.

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Petter Lundberg

Telefon
010-479 60 15
E-post
petter.lundberg@scb.se

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se