Till innehåll på sidan

Valdagen 2018 – samlad fakta och analys

| Nyhet

Inför valdagen 9 september har SCB valt att samla statistik, artiklar och länkar om och till val, valdeltagande, röstning och partisympatier på en plats för att förenkla för alla intresserade att hitta rätt.

Obs: För valresultat från 2018 års val hänvisar vi till Valmyndighetens webbplats.

Till val.se

Du kan använda dig av denna sida för att enkelt hitta och ta del av relevant fakta som du behöver inför valdagen.

SCB:s statistik om val och partisympatier

Allmänna val och valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Allmänna valresultat

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Partisympatiundersökningen

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Partisympatiundersökningen (PSU)

Ny totalräknad statistik om valdeltagande

Inför höstens val arbetar SCB med att ta fram den första totalräknade statistiken över valdeltagande sedan 1940.

Intervju: Ny statistik om valdeltagande

SCB:s analyser om demokrati och val

Regionala skillnader i väljarstödet

De rödgröna har störst väljarstöd i norra delen av landet, medan alliansen är starkast i Stockholms län. Så ser väljaropinionen ut i ett regionalt perspektiv enligt SCB:s mätningar.

Regionala skillnader i väljarstödet

Öppna data ger bättre insyn i riksdagens arbete

Riksdagens öppna data möjliggör analyser om hur partier röstar. Till exempel kan vi se att när alliansen bildade regering 2010–2014 röstade de lika i näst intill samtliga omröstningar. På samma sätt har Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstat lika under nuvarande mandatperiod. I opposition har dessa partier däremot röstat olika i en mängd frågor.

Öppna data ger bättre insyn i riksdagens arbete

Röstande är också en familjeangelägenhet

Att föräldrar röstar spelar roll för om barnen röstar. Men i särklass störst påverkan på varandras benägenhet att rösta har personer som är i ett förhållande.

Röstande är också en familjeangelägenhet

Allt färre är medlemmar i politiska partier

Andelen av befolkningen som är medlem i ett politiskt parti har minskat sedan 1980-talet. Även andelen som deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet har minskat. Intresset för att delta i politiska diskussioner har däremot ökat, framför allt bland kvinnor.

Allt färre är medlemmar i politiska partier

Färre unga och fler utländska medborgare får rösta i 2018 års val

Totalt får cirka 98 000 fler svenska medborgare folkbokförda i Sverige rösta i 2018 års val jämfört 2014 års riksdagsval. Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

Färre unga och fler utländska medborgare får rösta i 2018 års val

Flest 50-talister i kommunfullmäktige

Idag är de största grupperna i kommunfullmäktige personer födda på 1950- och 1960-talen.

Flest 50-talister i kommunfullmäktige

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

Centerpartiet och Miljöpartiet är de partier som i störst utsträckning ingår i olika blocköverskridande samarbeten på kommunnivå.

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Medborgarförslag, medborgarråd, medborgardialog och medborgarundersökningar är vanligt förekommande i kommunerna. Många kommuner har även ett politiskt organ för demokratifrågor och utveckling.

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Vilka valde att delta i valen 2014?

För mer om valen 2014 finns även rapporten Vilka valde att välja? – Deltagande i valen 2014.

Vilka valde att välja? – Deltagandet i valen 2014 (pdf)

Infografik

Det har väl inte undgått någon att det är val den 9 september. 7 492 837 personer är röstberättigade i riksdagsvalet denna gång enligt de senaste uppgifterna från Valmyndigheten. Mer bakgrundsfakta om röstberättigade finns här: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valresultat/pong/statistiknyhet/preliminart-rostberattigade-i-2018-ars-val-/ 

Vilken sväng i Årjäng

5,2 % - så mycket högre var valdeltagandet i kommunalvalet i Årjängs kommun 2014 jämfört med valet innan. Det är den högsta ökningen bland alla Sveriges kommuner. Hur såg det ut i din kommun? Svaret finns i Kommuner i siffror: http://www.sverigeisiffror.scb.se/kommuner

Valmyndighetens webbplats

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. På Valmyndighetens webbplats kan du se hur valresultatet ser ut i din valkrets.

Valmyndigheten

För frågor eller funderingar vänligen kontakta

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se