Till innehåll på sidan

Varning för falsk intervjuare

| Nyhet

Vi på SCB varnar för en man som återkommande ringer till kvinnor i Sverige och frågar om sexvanor. Han påstår sig ringa från SCB. Det stämmer inte och vi har ingen undersökning om sexvanor.

Om du blivit utsatt för detta ber vi dig att omedelbart polisanmäla händelsen på 114 14.

Har man blivit utvald till en av SCB:s undersökningar har man i god tid innan fått ett brev och blivit informerad om undersökningen. Numret SCB ringer från kan man alltid ringa tillbaka till för att kontrollera om man är osäker.

Du får självklart alltid ringa SCB för mer information.

Kontakt

Press

Telefon
010-479 40 40
E-post
press@scb.se