Till innehåll på sidan

Registerutdrag från SCB enligt personuppgiftslagen

Enligt 26 § personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. I registerutdraget får du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Här finns en blankett för beställning och instruktioner om hur du gör.

Vad är ett registerutdrag?

Ett registerutdrag består av en utskrift ur de register hos SCB där dina personuppgifter förekommer. När du har ansökt om att få ett registerutdrag skickar vi det till din folkbokföringsadress.

Registerutdraget är kostnadsfritt och kan begäras en gång per kalenderår. Om du begär ut fler utdrag under samma kalenderår får du betala enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

SCB har även hand om registerutdrag från de flesta av Skolverkets statistikregister.

Registerutdrag för barn

Den som vill ha ett registerutdrag måste själv kontakta oss och begära ut det. Men när det gäller barn under 15 år, som inte kan förväntas förstå vad det innebär, kan vårdnadshavaren istället göra beställningen. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda underteckna blanketten. Barn som fyllt 15 år ska själva begära registerutdrag från SCB.

Gör så här

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka till:

Statistiska centralbyrån
Registrator
701 89 Örebro

Kontakta oss

Lena E Andersson

Telefon
010-479 61 96

Henrik von Hofsten

Telefon
010-479 68 59
E-post
henrik.vonhofsten@scb.se