Till innehåll på sidan

Utbildningsprogram i jämställdhetsstatistik

SCB arrangerar ett utbildningsprogram för att stödja myndigheter och organisationer i Afrika, Asien och Mellanöstern att producera, analysera och sprida jämställdhetsstatistik.

Statistik som belyser könsskillnader möjliggör för beslutsfattare att ta välgrundade beslut som främjar jämställdhet. Samtidigt är det ett eftersatt område globalt. Genom SCB:s utbildningsprogram Gender Statistics bidrar SCB med sin expertis och mångåriga erfarenhet inom området till att öka kunskap och utveckla metoder för jämställdhetsstatistik internationellt.

SCB:s utbildningsprogram finansieras av Sida inom ramen för Sidas International Training Programmes. I programmet har SCB samlat de främsta experterna inom jämställdhet, både från den egna myndigheten samt från andra svenska myndigheter och internationella organisationer.

Sidas information om International Training Programme om jämställdhetsstatistik (engelska) 

Kontakt

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete

E-post
ius@scb.se