Till innehåll på sidan

Expertgruppen för arbetsmarknadsfrågor, EFAM

EFAM, expertgruppen för arbetsmarknadsstatistik, bildades 1963 i samband med att SCB övertog ansvaret för produktionen av den statliga statistiken. EFAM tillsattes utifrån en ILO-konvention (C160 Labour Statistics Convention 1985). Ledamöterna i EFAM är experter inom arbets­marknads­området och representerar olika intressenter, så som arbetsmarknadens parter och några myndigheter. Från och med 1 januari 2019 har EFAM uppgått i Användarrådet för arbetsmarknadsstatistik.