Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:01

Konsumentprisindex, december 2015

Publicerad: 2016-01-15

Beslut den 14 januari 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för december månad 2015 fastställs till 314,21 (basår 1980 = 100).