Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:04

Konsumentprisindex, januari 2016

Publicerad: 2016-02-19

Beslut den 18 februari 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för januari månad 2016 fastställs till 313,13 (basår 1980 = 100).