Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:01

Konsumentprisindex, december 2016

Publicerad: 2017-01-13

Beslut den 12 januari 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för december månad 2016 fastställs till 319,68 (basår 1980 = 100).