Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:02

Konsumentprisindex, januari 2017

Publicerad: 2017-02-18

Beslut den 17 februari 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för januari månad 2017 fastställs till 317,50 (basår 1980 = 100).