Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:06

Konsumentprisindex, februari 2017

Publicerad: 2017-03-15

Beslut den 14 mars 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för februari månad 2017 fastställs till 319,73 (basår 1980 = 100).