Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:07

Konsumentprisindex, mars 2017

Publicerad: 2017-04-12

Beslut den 11 april 2017

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för mars månad 2017 fastställs till 319,68 (basår 1980 = 100).