Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:01

Konsumentprisindex, november 2017

Publicerad: 2018-01-24

Beslut den 23 januari 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för november månad 2017 fastställs till 324,04 (basår 1980=100).