Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:02

Konsumentprisindex, december 2017

Publicerad: 2018-01-24

Beslut den 23 januari 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för december månad 2017 fastställs till 325,23 (basår 1980=100).