Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:05

Konsumentprisindex, januari 2018

Publicerad: 2018-02-22

Beslut den 21 februari 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för januari månad 2018 fastställs till 322,51 (basår 1980=100).