Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:09

Konsumentprisindex, februari 2018

Publicerad: 2018-03-21

Beslut den 20 mars 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för februari månad 2018 fastställs till 324,87 (basår 1980=100).