Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:01

Konsumentprisindex, december 2019

Publicerad: 2019-01-21

Beslut den 15 januari 2019:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för december månad 2018 fastställs till 331,87 (basår 1980=100).