Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:05

Konsumentprisindex januari, 2019

Publicerad: 2019-02-28

Hämta föreskriften: