Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:01

Konsumentprisindex, december 2019

Publicerad: 2020-01-20

Hämta föreskriften: