Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:09

Konsumentprisindex, januari 2020

Publicerad: 2020-02-21

Hämta föreskriften: