Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:27

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik

Publicerad: 2016-12-09

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 16 § 1 st. 1 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken i fråga om SCB:s föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik

  • dels att 1 § och att de allmänna råden till 1, 3, 4 samt 6 §§ ska ha följande lydelse,
  • dels att en ny bilaga, Kvalitetsdeklaration, ska införas med följande lydelse,
  • dels att det i föreskriften närmast före 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Kvalitetsdeklaration och annan dokumentation” samt närmast före 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Offentliggörande och publicering”
  • dels att ordet ”skall” ska bytas mot ”ska”.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.