Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:19

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik

Publicerad: 2020-06-18

beslutade den 9 juni 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 16 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att bilagan till Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik ska ha följande lydelse. 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE                                                  

(Generaldirektör)

Joakim Malmdin

(Process- och Metodutveckling)

SCB-FS-2002:16