Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:13

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi.

Publicerad: 2020-03-31

Hämta föreskrift SCB-FS 2020:13

Föreskrifter

om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi;

beslutade den 17 mars 2020.

 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att bilagan till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi ska ha följande lydelse.

 

Denna författning träder i kraft den 24 april 2020.

Bilagor: Variablelista FEK (pdf)