Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:13

Föreskrifter om ändring av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2020:15) om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbtskraftskostnadens nivå och struktur 2020;

Publicerad: 2021-04-16

Hämta föreskriften:

beslutade den 15 april 2021.
Medlingsinstitutet föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken att bilagan till Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS
2020:15) om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens
nivå och struktur 2020 ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 17 april 2021.

På Medlinginstitutets vägnar

IRENE WENNEMO
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist) 

SCB-FS 2020:15