Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:05

Föreskrifter om ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:7) om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall;

Publicerad: 2020-12-14

Hämta föreskriften:

Föreskrifter om ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:7) om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall; 

beslutade den 15 februari 2022. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att bilaga 1 och bilaga 2 till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:7) om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall ska ha följande lydelse. 

Denna författning träder i kraft den 30 mars 2022. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Christian Ekström
(Ekonomisk statistik och analys)

SCB-FS 2021:7