Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB:FS 2022:20

Förordningom upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:24) om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidrag

Publicerad: 2022-06-23

Hämta föreskriften:

Utfärdad den 22 juni 2022.

Regeringen föreskriver att Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:24) om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla.

  1. Denna förordning ska kungöras i Statistiska centralbyråns författnings-samling (SCB-FS).
  2. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)