Till innehåll på sidan

Uppföljning av Agenda 2030

SCB har i uppdrag att samordna den statistiska analysen av hur Sverige lever upp till de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030. Analysen bygger på över 200 indikatorer som är kopplade till delmålen.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det innebär att de har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Länderna lovade också att ta ansvaret för att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. På global nivå följs målen upp med hjälp av drygt 230 indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer.

Logotypen för de globala målen för hållbar utveckling

De 17 globala målen

På regeringens webbplats finns beskrivningar av samtliga globala mål och delmål:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Hela agendan:

Agenda 2030 för en hållbar utveckling (Regeringskansliet)

SCB:s uppdrag från regeringen

SCB har i uppdrag att samordna den statistiska analysen av hur Sverige lever upp till de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030. Det gör vi dels genom att följa upp de globala indikatorer som FN beslutat om, dels genom att följa upp de nationella indikatorer som SCB tar fram i samarbete med andra svenska myndigheter och civilsamhället.

Handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och uppdrag att följa upp genomförandet av agendan (2018) (pdf)

Uppdrag till SCB om statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av agendan (2017) (pdf)

Rapporter om den statistiska uppföljningen

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019

Tabeller och diagram - Statistisk lägesbild 2019

Metadata - Indikatorer för hållbar utveckling - Statistisk lägesbild 2019 (pdf)

Engelsk sammanfattning av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Statistisk lägesbild 2019 (pdf)

Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019

Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019 – Detaljerad bilaga (pdf)

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – slutrapport (2017)

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – Detaljerad indikatorlista (2017) (pdf)

Statistisk uppföljning av Agenda 2030 (2017)

Kontakta oss

Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig, SCB

Telefon
010-479 48 04
E-post
sara.frankl@scb.se

Viveka Palm, biträdande avdelningschef, SCB

Telefon
010-479 42 19
E-post
viveka.palm@scb.se