Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Många förändringar i sista PSU före valet

Senast uppdaterad: 2022-06-02

De säkerställda förändringarna i opinionen är många i SCB:s sista partisympatiundersökning inför höstens val: Stödet för Socialdemokraterna och Liberalerna ökar samtidigt som fem partier tappar.

Socialdemokraterna får 33,3 procent när väljarna svarar på vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna.

– Det är en ökning för Socialdemokraterna med 4,2 procentenheter sedan mätningen i november, och en ökning med 5,0 procentenheter jämfört med valresultatet 2018, säger Mikaela Järnbert, statistiker på SCB.

I partisympatiundersökningen (PSU) för november 2021 rådde det stiltje. Då fanns bara en säkerställd förändring jämfört med den närmast föregående mätningen.

I den nya majmätningen är det tvärtom.

– Stödet för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet minskar jämfört med den senaste mätningen. Förändringarna i väljarstödet är statistiskt säkerställda för alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna, säger Mikaela Järnbert, statistiker på SCB.

Så skulle väljarna rösta om det vore val i dag

Parti Väljarstöd i maj 2022 (%) Förändring sedan november 2021 Förändring sedan valet 2018
S 33,3 4,2* 5,0*
M 21,3 -1,4* 1,5*
SD 17,0 -1,6* -0,5
V 7,8 -1,4* -0,2
C 6,7 -1,7* -1,9*
KD 5,2 0,6 -1,1*
L 3,4 0,9* -2,1*
MP 3,3 -0,6* -1,1*
Övriga 2,0 0,9* 0,5

* Förändringen är statistiskt säkerställd.

– Det finns inga tydliga koalitioner eller grupperingar som skulle få en majoritet av rösterna om det vore riksdagsval i dag. Här bör man även ha med sig att såväl Liberalerna som Miljöpartiet statistiskt säkerställt ligger under fyraprocentsspärren i den här mätningen, säger Mikaela Järnbert.

Väljarstödet för gruppen ”övriga partier” ökar och även den förändringen är statistiskt säkerställd.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se:

Partisympatiundersökningen maj 2022

Ladda ner grafik med resultatet i "Val i dag" för maj 2022 (png)

Den 8 juni publicerar SCB uppgifter om partisympatier som inte nödvändigtvis handlar om hur man avser att rösta. Den här gången ingår även statistik om väljarkårens inställning till Nato.

Fakta: Partisympatiundersökningen

SCB genomför partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU för maj 2022 genomfördes under perioden 28 april–25 maj.

Totalt ingick 9 228 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval. Svaren samlades in genom telefonintervjuer (både mobila och fasta telefoner) och via webbenkät. Totalt svarade 4 274 personer, vilket motsvarar 46,3 procent.

Länkar

Partisympatiundersökningen maj 2022

Ny PSU: Stiltje i opinionen ett knappt år före valet

Studera valdeltagandet i olika grupper inom din kommun

SCB:s analysverktyg – valresultat i riksdagsvalet 2018 per valdistrikt

SCB:s sida om valet 2022

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB