Till innehåll på sidan

Nyhet

Stort förtroende för SCB

Senast uppdaterad: 2022-08-25

Allmänheten hyser ett stort förtroende för SCB, visar den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet.

Mätningen för 2021 visar dessutom att förtroendet har ökat de senaste fem åren samtidigt som andelen som inte har förtroende för SCB har minskat.

Jämfört med andra samhällsinstitutioner är SCB:s förtroenderesultat mycket bra. Närmare hälften (46 procent) av de tillfrågade har ett mycket eller ganska stort förtroende för SCB. Endast 5 procent av de tillfrågade har litet eller mycket litet förtroende för SCB.

– Jag är väldigt glad över allmänhetens förtroende för SCB och statistiken. Vår strävan är att ge samhället användbar oberoende statistik att lita på. Förutsättningarna för en faktabaserad debatt stärks när det finns ett brett förtroende för att SCB:s statistik ger en rättvisande bild av hur det ser ut i Sverige, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Fakta: SOM-undersökningarna

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet är att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid.

Ta del av årets rapport här:

Kännedom om och förtroendet för Statistiska centralbyrån (SCB)

Länkar

Kännedom om och förtroendet för Statistiska centralbyrån (SCB)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter

Text- och innehållsansvariga