Till innehåll på sidan

Antal nötkreatur i december 2018

Serie:
JO23 - Antal nötkreatur och svin
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo23sm1901_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2019-02-15
Förfrågningar:

Anders Grönvall

036-15 57 91

anders.gronvall@jordbruksverket.se