Till innehåll på sidan
Logo

24-timmarsrapporter

Senast uppdaterad: 2020-07-03

Efter varje internationellt möte där Sverige deltagit skrivs en rapport om mötet. Detta bör helst ske inom 24 timmar efter det att mötet har avslutats. Rapporterna inleds med en kort sammanfattning, som efterföljs av de viktigaste resultaten av mötet och framtida förväntningar.

Nedan finns sammanställningar över inkomna 24-timmarsrapporter 2018 och 2019 samt de som skickats in under 2020. Om ni önskar ta del av en eller flera rapporter kontakta International@scb.se.

Använd mallen för 24-timmarsrapporter, se länk nedan.

 

24-timmarsrapporterna skickas till 24TIMMARS@scb.se