På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-12-10
Nr 2014:70

Författare

Lena Lundkvist

arbetar med demografisk analys på SCB.

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se

40-talisterna inte ens flest när de föddes

Att 40-talisterna är en stor födelsekull är allmänt känt, men det föddes ännu fler barn i början av 1900-talet. Inte heller som vuxna är 40-talisterna flest, då lägre dödlighet och högre invandring gör att generationer som fötts senare är större.

Två damer med randiga tröjor och svarta glasögon

Under 1900-talet har födelsekullarna i Sverige varit olika stora och kurvan över hur många barn som fötts olika år kan liknas vid en berg- och dalbana. I början av 1900-talet föddes många barn, i genomsnitt 137 000 barn per år. Sedan kom toppar även under senare delen av 1940-talet samt kring år 1965 och 1990. De årtionden då flest barn föddes var 1900- och 1910-talet, följt av 1940- och 1960-talet.

Antal barn som föds varierar kraftigt mellan olika år

Antal födda per år, 1900–1999

Linjediagram över antal födda per år, 1900–1999

Även om det föds många barn under ett årtionde behöver det inte betyda att den genera­tionen är ovanligt stor när de kommer högre upp i åldrarna. Om vi tittar på hur stora olika genera­tioner är vid 45 års ålder fram­träder en annan bild. Genera­tionerna som föddes i början av 1900-talet har minskat i antal från födelsen fram till 45 års ålder. Vid denna tid var dödlig­heten, speciellt bland barn, betydligt högre än idag och det var en relativt stor del som avlidit innan de nått 45 års ålder. Eftersom in- och ut­vand­ringen var låg under första halvan av 1900-talet var det heller inte så många som invandrade och ”fyllde på” dessa generationer.

CItat: De årtionden då flest barn föddes av 1900- och 1910-talet, följt av 1940- och 1960-talet.

Tack vare lägre dödlighet i kombi­nation med en ökad invand­ring var de som föddes på 1930-talet ungefär lika många vid 45 års ålder som de var vid födelsen, och de genera­tioner som föddes på 40-talet eller senare har alla ökat, eller förut­spås öka, fram till de är 45 år. När vi jämför hur stora de olika genera­tionerna är vid 45 års ålder ser vi att 60-ta­list­erna är fler än 40-tal­ist­erna, som ofta beskrivs som en ovanligt stor genera­tion, med öknamn som ”jätte­proppen Orvar” eller ”kött­berg”. De som föddes på 60-talet har haft en lägre död­lighet, men särskilt är det den ökade invand­ringen som gör att 60-tal­ist­erna gått om 40-tal­ist­erna i antal.

De som fötts på 1970-talet och senare har ännu inte fyllt 45 år så där får vi förlita oss på SCB:s befolkningsprognos. Enligt prognosen kommer både de som föddes på 1980- och 1990-talen vara fler än 60-talisterna var vid 45 års ålder. Dödligheten är nu låg i yngre åldrar och förändringarna i generationernas storlek fram till 45 års ålder kommer nästan helt att bero på in- och utvandringen.

Flest barn föddes i början av 1900-talet …

Genomsnittligt antal födda per år, 1900–1999

Stapeldiagram över genomsnittligt antal födda per år, 1900–1999

… men vid 45 års ålder är 60-talisterna fler

Genomsnittligt antal personer vid 45 års ålder, efter födelseår. Prognos för födda 1969 och senare

Stapeldiagram över genomsnittligt antal personer vid 45 års ålder, efter födelseår. Prognos för födda 1969 och senare

Födda på 1990-talet väntas bli största generationen

Genomsnittligt antal födda per år samt antal vid 45 års ålder för födda under olika decennier under 1900-talet. Prognos för födda på 1990-talet vid 45 års ålder

Antal
födda
Antal
vid 45 år
Föränd-
ring (%)
1900–1909137 092101 438–26,0
1940–1949121 455124 3042,3
1960–1969113 780128 71213,1
1990–1999106 720138 20129,5

1900–09
Av de som föddes 1900–1909 fanns 74 procent kvar i Sverige vid 45 års ålder. Att gruppen har ­minskat ­beror främst på att personer avlidit då barnadödlig­heten var hög vid denna tid.

1940–49
40-talisterna ökade något i antal från födelsen fram till 45 års ålder. Några av dem har avlidit, men nya personer har också tillkommit genom invandring, särskilt arbetskraftsinvandringen i slutet av 1960-talet.

1960–69
Vid 45 års ålder är de som är födda på 1960-talet fler än de födda på 1940-talet var vid 45 års ålder.

1990–99
Enligt befolkningsprognosen kommer de som ­föddes på 1990-talet bli fler än 60-talisterna var vid 45 års ålder. Av de som föddes i Sverige 1995 beräknas 94 procent, eller 97 000, vara kvar i Sverige vid 45 års ålder samtidigt som 37 000 beräknas ha tillkommit genom invandring.

Etiketter