På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-04-10
Nr 2013:28

Författare

Andreas Raneke

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se

Andelen barn som invandrar till Sverige ökar

Andelen barn som immigrerar till Sverige har ökat de senaste åren och var förra året cirka 25 procent av den totala invandringen. Hälften av dem som sökte sig hit från Somalia och Afghanistan 2012 var under 18 år. Den största gruppen invandrade barn är dock födda i Sverige.

Två barn sitter vid ett bord och läser en serietidning

Antalet barn och unga som har invandrat till Sverige har under de senaste åren legat på drygt 20 000 per år. Under 2012 rörde det sig om 25 284 av totalt närmare 100 000 personer. Drygt 3 000 av dessa är födda i Sverige och syntes i invandrings­statistiken när de åter­vände efter en tid utom­lands. De utgjorde också den största gruppen sett till födelseland.

Bland de utrikesfödda barnen som invandrade var de som kom från Afghani­stan flest i antal följt av barn från Somalia. Antalet invandrade barn som är födda i Somalia ökade med 70 procent förra året. Det berodde på att anhöriga till somalier utan pass kunde identi­fieras med hjälp av DNA‑prov, en regel­ändring som ledde till att fler kunde åter­förenas med sin familj. Hälften av den totala invandringen från Afghani­stan och Somalia förra året var barn och unga under 18 år.

På tredje plats hittar vi barn som kommit hit från Syrien som ett resultat av oroligheterna i landet. Totalt ökade invandringen av barn från Syrien med 70 procent förra året.

Antal invandrade barn och unga 0‑17 år samt andel av landets immigranter efter födelsel­and 1992, 2002 och 2012

1992 2002 2012
LandAntalAndel1LandAntalAndel1LandAntalAndel1
Sverige1 21524Sverige3 12924Sverige3 31222
Irak1 16231Irak2 81338Afghanistan2 23054
Iran1 03929Norge62018Somalia2 12346
Somalia80641Jugoslavien58027Syrien1 52228
Libanon65632Kina45638Irak90021
Vietnam47342Finland44214Polen82918
Polen46230Afghanistan43846Thailand74830
Jugoslavien43425Tyskland42523Iran73225
Norge39221Thailand42132USA54731
Finland39015Danmark41914Eritrea54029
Övriga5 84213Övriga6 12410Övriga11 80111
Totalt12 87128Totalt15 86725Totalt25 28425

1Andel av landets immigranter

Många barn från konfliktdrabbade länder

Den största gruppen invandrade barn 2012 sett till födelseland var svensk­födda. Så var fallet även 1992 och 2002. Andra vanliga födelse­länder under dessa år var Iran och framför allt Irak då orolig­heter och konflikter under början av 1990‑talet och 2000‑talet bidrog till att många människor sökte skydd i Sverige.

Bland de vanligaste födelseländerna för invandrade barn utgör barnen ungefär 30 procent av landets immigranter till Sverige. Kommer barnen från ett konflikt­drabbat land, till exempel Somalia eller Afghani­stan, är andelen högre. Då är omkring hälften av landets immigranter under 18 år. Även från vanliga adoptions­länder som Vietnam och Kina är andelen barn högre, medan den vanligtvis är lägre bland immigranter som är födda i våra nordiska grann­länder.

I början av 90‑talet satte inbördeskriget i det forna Jugoslavien igång flykting­strömmar som kom att dominera invandringen till Sverige under flera år fram­över. Under 1994 invandrade drygt 8 300 barn som flydde från kriget på Balkan, vilket gjorde att andelen barn av den totala invandringen i Sverige låg på över 30 procent.

Under 2000‑talet har vuxna stått för en allt större del av invandringen. En förklaring kan vara att andelen arbets­krafts­invandrare har ökat, en grupp som ofta består av unga människor som kommer utan barn. De senaste två åren kan man återigen se en ökning av andelen barn och unga som kommer till Sverige.

Andel barn av den totala invandringen, 1970‑2012

Linjediagram över andel barn av den totala invandringen, 1970‑2012

Stor andel småbarn invandrar

Vid vilken ålder barnen invandrar skiljer sig något åt beroende på om de är födda i Sverige eller i ett annat land. Medan Sverige­födda barn i större utsträck­ning åter­invandrar i de yngsta åldrarna så är det vanligare att utrikes födda invandrar i tonåren.

En stor del av de invandrade barnen är mellan ett och fem år, medan det är relativt ovanligt att föräldrar invandrar med nyfödda barn. De spädbarn som invandrar enligt SCB:s register har ofta fötts i Sverige under tiden som deras föräldrar väntar på uppe­hålls­till­stånd. Först när familjen fått uppe­hålls­till­stånd registreras de som immigranter.

Antalet barn som flyttar till Sverige minskar sedan med åldern, vilket gäller både för flickor och pojkar. Men vid 15 års ålder ökar antalet barn som invandrar igen. Det handlar framför allt om invandrade pojkar som till största delen består av ensam­kommande ungdomar från Afghanistan. Nästan 70 procent av 16‑17‑år­ingarna som invandrade under 2012 var pojkar.

Pojkar och flickor efter ålder vid invandringen 2012. Antal

Linjediagram över antal pojkar och flickor efter ålder vid invandringen 2012

Barn som bosätter sig utomlands i mer än ett år för att sedan flytta tillbaka till Sverige räknas i statistiken som immigranter. De som är födda i Sverige men som har bott en tid utom­lands har främst varit bosatta i Stor­britannien och USA.

Från USA återvänder barnen oftast vid fem eller sex års ålder, det vill säga i samband med skol­starten. För dem som har bott i Stor­britannien är mönstret för när de åter­vänder till Sverige inte lika tydligt.

Barns utvandring högst på 15 år

År 2012 utvandrade drygt 9 000 barn mellan 0 och 17 år från Sverige. Det är den högsta noteringen sedan 1997 och motsvarar 18 procent av alla som flyttade utom­lands det året. Två av tre barn som flyttade ut ur landet är även födda i Sverige. Av de totalt 121 länder som barnen flyttade till var det vanligast att bosätta sig i länder som USA och Stor­britannien eller i något av våra nordiska grann­länder.

Om barnens föräldrar är födda i ett annat land än Sverige är det vanligt att flytta till det land som föräldrarna kommer ifrån, till exempel Irak. Även utrikes födda barn utvandrar oftast till sitt födelse­land. Antalet barn som utvandrar är som störst i åldrarna mellan ett och fem år för att sedan minska när de kommer upp i skolåldern. Lägst är utvandringen bland gymnasie­ungdomar.

Etiketter