På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-06-01
Nr 2012:84

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

I folkbokföringen finns inte alltid uppgift om vilket av förnamnen som är tilltalsnamnet. I namnstatistiken betraktas då det första förnamnet som tilltalsnamn, eftersom detta gäller för de allra flesta i befolkningen.

Namnen i topplistorna redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i de redovisade antalen.

Namnstatistik hela befolkningen 2011:

Anna och Lars vanligaste tilltalsnamnen

Anna och Lars var de vanligaste tilltals­namnen i befolk­ningen den 31 december 2011. Johans­son är fortfarande det vanligaste efter­namnet men nästan lika många heter Anders­son.

Antalet namn och stavningar av namn ökar. Föräldrar visar stor originalitet vid namn­givningen av sina barn. Invand­ringen under senare år har också bidragit till många nya namn. Patent‑ och regi­strerings­verket (PRV) har under senare år hand­lagt 7‑8 000 ansök­ningar per år som rör änd­ringar eller nybild­ningar av namn. Cirka 1 500 av dessa ärenden avser helt nya efter­namn. Exempel på nytill­komna sådana under 2011 är Ell­backa, Junede, Lejon­kula och Sten­krona.

Vid utgången av 2011 hade kvinnorna i Sverige 179 014 olika förnamn eller stav­ningar av för­namn. Motsvar­ande antal för männen var 149 872. Varia­tionen i namn och stav­ningar framgår tydligt av det faktum att 137 244 personer i befolk­ningen har ett till­tals­namn eller en stav­ning av till­tals­namnet som de är helt ensamma om, och att 198 363 personer är helt ensamma om sitt efter­namn.

De vanligaste tilltalsnamnen i befolkningen 31 december 2011, topp 10

KvinnorAntal MänAntal
1Anna111 4881Lars98 483
2Eva93 3992Anders81 614
3Maria83 5193Mikael79 279
4Karin78 9884Karl78 419
5Kristina59 1965Johan76 573
6Lena59 0366Per73 231
7Kerstin58 0187Erik71 251
8Ingrid52 5018Jan65 244
9Sara51 4689Peter63 398
10Emma47 73810Thomas60 484

De vanligaste förnamnen i befolkningen 31 december 2011, topp 10

KvinnorAntal MänAntal
1Maria447 0191Karl335 758
2Elisabeth356 2522Erik335 262
3Anna305 4283Lars234 671
4Kristina284 8854Anders191 962
5Margareta277 2775Per185 701
6Eva202 7366Johan174 765
7Birgitta174 3017Mikael173 360
8Karin173 1178Olof154 649
9Linnéa163 5109Nils139 165
10Marie140 85510Jan130 327

Två förnamn vanligast

Av alla folkbokförda personer i Sverige vid utgången av 2011 hade de flesta, 58 procent, två för­namn. Knappt 29 procent hade tre eller fler för­namn, medan knappt 14 procent hade ett enda för­namn. Ett tiotal personer hade tolv eller fler för­namn.

Skillnader mellan förstanamn och andranamn

Det finns tydliga skillnader i popularitet mellan till­tals­namn (första­namn) och övriga för­namn (andra­namn). Maria är det vanligaste för­namnet bland kvinnorna men endast 19 procent har namnet som till­tals­namn, vilket ger en tredje­placering på den listan. Elisabeth har en andra­plats bland för­namnen, men bara nio procent av alla med det för­namnet har namnet också som till­tals­namn, vilket innebär 25:e plats bland till­tals­namnen. Det­samma gäller för Margareta; namnet har en femte­plats bland för­namnen, men eftersom bara tio procent har namnet som till­tals­namn blir det plats 28 på topp­listan över till­tals­namn. Det mest typiska andra­namnet är Viola. Endast 6 procent av de som heter Viola i förnamn har namnet som till­tals­namn. För namnen Malin, Sandra och Jessica är för­håll­andet det motsatta. Mer än 80 procent av de kvinnor som har dessa för­namn har dem också som till­tals­namn.

Vanliga andranamn bland männen är Vilhelm, Emanuel och Olof. Endast omkring tio procent av de män som bär dessa förnamn har namnen även som till­tals­namn. För Olofs del innebär det en åttonde­plats bland för­namnen, men plats 74 bland till­tals­namnen. Däremot har mer än 80 procent av de män som bär namnen Jesper, Lucas och Linus dessa namn även som till­tals­namn.

Tilltalsnamnens andel av förnamnen i befolkningen 31 december 2011

För-
namn
därav
tilltalsnamn
För-
namn
därav
tilltalsnamn
AntalAntalAndel (%)AntalAntalAndel (%)
Malin49 00040 75183,2Jesper20 60317 27083,8
Sandra31 33625 88082,6Lucas22 05418 40083,4
Jessica27 86622 90082,2Linus22 69718 73382,5
Annika49 10638 80379,0Robin28 42322 62179,6
Emelie36 46927 45675,3Simon36 54329 03079,4
--- ---
Linnéa163 51026 61816,3Ingvar43 1817 06616,4
Margareta277 27728 75210,4Ingemar62 1608 92814,4
Elisabeth356 25232 9349,2Olof154 64916 71610,8
Ingeborg31 8082 7548,7Emanuel30 2613 06810,1
Viola57 2393 6116,3Vilhelm45 9774 2349,2

Könsneutrala namn

11 536 tilltalsnamn bärs av både män och kvinnor, men ofta rör det sig om enstaka personer av det ena könet och det räcker inte för att ett namn ska benämnas som köns­neutralt. Bland de namn som bärs av minst 100 personer av vardera könet är Hanna, Robin och Kim de allra vanligaste.

Johansson fortfarande det vanligaste efternamnet

Antalet olika efternamn i befolk­ningen är nästan 490 000. Johansson är vanligast med 255 205 bärare med Andersson som god tvåa med 254 909 bärare. 42 av de 100 vanligaste efter­namnen är sådana som slutar på ‑son. Först på plats 17 hittar vi det första namnet som inte slutar på ‑son, nämligen Lindberg. Även de närmast därpå följande icke son‑namnen börjar på Lind‑, nämligen Lindström (21:a plats), Lindqvist (22:a plats) och Lindgren (23:e plats).

De vanligaste efternamnen i befolkningen 31 december 2011, topp 10

EfternamnAntal
1Johansson255 205
2Andersson254 909
3Karlsson226 049
4Nilsson173 483
5Eriksson148 969
6Larsson126 061
7Olsson115 828
8Persson109 320
9Svensson103 208
10Gustafsson98 592

Regionala skillnader

Det finns vissa regionala skillnader, men de är inte så stora som många kanske tror. Visst är andelen Glenn lite högre i Göteborgs­trakten och andelen Jonsson lite större i Hälsing­land än i övriga landet, men skill­naderna är ganska marginella.

Anna är det vanligaste till­tals­namnet i samtliga 21 län. Mest dominerar namnet i Jämt­lands län, där nära tre procent av kvinnorna har Anna som till­tals­namn. Eva har andra­platsen i 13 län, Karin i sex län och Maria i två län.

Lars, som är det vanligaste till­tals­namnet för männen, är också det vanligaste namnet i 18 av länen. I två län, Jönköping och Kalmar, är Karl det vanligaste till­tals­namnet och i Blekinge län toppar Anders. Störst andel män med till­tals­namnet Lars hittar vi i Gävle­borgs län, där strax över tre procent har namnet. Namnen Johan, Karl, Mikael och Peter är för­håll­ande­vis vanliga i Syd‑ och Mellan­sverige medan Erik, Hans och Per är mer vanliga i norr­lands­länen.

Efternamnen visar en lite större spridning. Johansson, som är det vanligaste efter­namnet i landet, är första­namn i sju av länen medan Andersson, tvåa i landet, är första­namn i två län. Det mest domi­nerande namnet i ett enskilt län är Karlsson i Kalmar län; 5,5 procent i länet lystrar till detta efter­namn. I Hallands och Krono­bergs län har fem procent efter­namnet Johansson. Stock­holms län har den i särklass största sprid­ningen av efter­namn och topp­namnet Andersson bärs endast av 1,4 procent av invånarna. Karlsson är för­håll­ande­vis vanligt i Syd‑ och Mellan­sverige medan Eriksson och Jonsson är andels­mässigt vanligare i norra Sverige. I länen dominerar, precis som i landet som helhet, efter­namnen som slutar på ‑son. Först på tionde­platserna i följande län finns några undan­tag; Nordin i Väster­norr­land, Lindgren i Väster­botten och Wikström i Norr­botten.

Tilltalsnamn länsvis, befolkningen 31 december 2011, topp 3

LänTilltalsnamn,
kvinnor
Tilltalsnamn,
män
EttaTvåTreaEttaTvåTrea
StockholmAnnaEvaMariaLarsKarlJohan
UppsalaAnnaEvaMariaLarsKarlErik
SödermanlandAnnaEvaMariaLarsKarlMikael
ÖstergötlandAnnaMariaEvaLarsKarlMikael
JönköpingAnnaEvaMariaKarlAndersLars
KronobergAnnaEvaMariaLarsKarlAnders
KalmarAnnaEvaKarinKarlLarsAnders
GotlandAnnaEvaLenaLarsKarlAnders
BlekingeAnnaEvaIngridAndersKarlMikael
SkåneAnnaEvaKarinLarsAndersMikael
HallandAnnaEvaMariaLarsAndersMikael
Västra GötalandAnnaEvaMariaLarsAndersMikael
VärmlandAnnaKarinMariaLarsAndersPer
ÖrebroAnnaMariaEvaLarsKarlAnders
VästmanlandAnnaEvaMariaLarsMikaelKarl
DalarnaAnnaKarinMariaLarsAndersErik
GävleborgAnnaKarinEvaLarsPerAnders
VästernorrlandAnnaKarinEvaLarsPerErik
JämtlandAnnaKarinEvaLarsPerErik
VästerbottenAnnaKarinEvaLarsErikPer
NorrbottenAnnaEvaMariaLarsKarlPer

Efternamn länsvis, befolkningen 31 december 2011, topp 3

LänEfternamn
EttaTvåTrea
StockholmAnderssonKarlssonEriksson
UppsalaErikssonAnderssonKarlsson
SödermanlandKarlssonAnderssonEriksson
ÖstergötlandKarlssonAnderssonJohansson
JönköpingJohanssonKarlssonAndersson
KronobergJohanssonKarlssonAndersson
KalmarKarlssonJohanssonNilsson
GotlandPetterssonJohanssonJakobsson
BlekingeSvenssonKarlssonJohansson
SkåneNilssonAnderssonPersson
HallandJohanssonAnderssonKarlsson
Västra GötalandJohanssonAnderssonKarlsson
VärmlandJohanssonAnderssonKarlsson
ÖrebroKarlssonAnderssonJohansson
VästmanlandAnderssonErikssonJohansson
DalarnaErikssonAnderssonJohansson
GävleborgErikssonAnderssonLarsson
VästernorrlandErikssonAnderssonJohansson
JämtlandErikssonAnderssonNilsson
VästerbottenJohanssonAnderssonEriksson
NorrbottenJohanssonNilssonLarsson
Etiketter