På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-05-26
Nr 2015:120

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Asylsökande och viseringsfrihet

Asylsökande räknas inte som invandrare i statistiken eftersom de inte är folk­bokförda i Sverige. De ingår därför inte heller i den svenska folkmängden i SCB:s statistik.

För att vistas i EU/EES‑området krävs i normalfallet att med­borgare från länder utanför Schengenområdet har visum. Denna regel är undantagen för medborgare i vissa länder som därför har viseringsfrihet med rätt att vistas i området under tre månader utan något särskilt tillstånd.

Asylsökande 2014

Antalet asylsökande ökar för tredje året i rad

Mer än 81 000 personer sökte asyl i Sverige under 2014. Det är en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Inte sedan i början på 1990-talet har så många asylsökande kommit till Sverige. De två vanligaste medborgarskapen bland de asylsökande var syriskt och eritreanskt.

Tre pojkar i tältläger

För tredje året i rad ökade antalet asylsökande. Inte sedan krigen i före detta Jugoslavien i början på 1990-talet, har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett och samma år. Av de asylsökande var 67 procent män och 33 procent kvinnor.

Antal asylsökande personer 1987–2014

Linjediagram över antal asylsökande personer 1987–2014

Syrien toppar listan över de tio vanligaste medborgarskapsländerna, följt av Eritrea. Mer än var tredje asylsökande 2014 hade ett syriskt medborgarskap. På listan över de 10 vanligaste medborgarskapen är det endast Serbien som minskar i antal. Syrien var också det land som ökade mest när det gäller antal personer, från 16 317 till 30 583, en ökning med 87 procent. Procentuellt ökade dock Ukraina mest, från 173 personer under 2013 till 1 332 förra året, viket är en ökning med 670 procent.

Medborgare från Syrien har ökat under flera år och dessutom var många av de statslösa som sökte asyl födda i Syrien. Antalet asylsökande från Syrien har under 2000-talet varierat mellan 400 och 700 personer per år. I och med att oroligheterna i landet har trappats upp under de senaste åren har antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt. Noteringen från 2014 på nästan 30 600 ansökningar är den högsta hittills.

Antal syriska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001–2014

Linjediagram över antal syriska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001–2014

Värt att notera är att icke krigshärjade länder i västra Balkan fortfarande fanns med bland de vanligaste medborgarskapsländerna bland de asylsökande. Anledningen till att så många kommer till Sverige från dessa länder är att medborgarna i regionen har viseringsfrihet till vissa EU-länder, samtidigt som den socioekonomiska situationen i regionen fortfarande är svår.

De 10 vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2014

MedborgarskapKvinnorMänTotalt
Syrien9 18921 39430 583
Eritrea3 8387 66111 499
Statslösa2 7125 1517 863
Somalia1 6223 2094 831
Afghanistan695 2 4093 104
Irak9131 7532 666
Albanien6531 0461 699
Serbien7058071 512
Kosovo6338411 474
Ukraina6277051 332

Väder och årstid påverkar migrationen

I statistiken märks tydliga säsongsvariationer bland asylsökningarna, genom att antalet ökar under försommaren för att nå sin topp under hösten. År 2014 inkom 10 000 ansökningar till Migrationsverket i september, som i flera år varit en månad då många söker asyl. Den minst hektiska perioden på Migrationsverkets asylprövningsenheter är under årets första månader.

Variationerna under året beror till stor del på framkomligheten på de vägar som används av de som tar sig in i EU utan visum, för att sedan fortsätta genom Europa till Sverige för att söka asyl.

Nu när de flesta asylsökande kommer från Syrien och afrikanska länder som Somalia och Eritrea, går resorna antingen landvägen genom Östeuropa eller sjövägen över Medelhavet. Oavsett vilken väg man väljer är det lättare att ta sig fram under våren och sommaren.

Antal inkomna asylsökningar per månad 2014

Stapeldiagram över antal inkomna asylsökningar per månad 2014

Fler ensamkommande söker asyl

En person som kommer till Sverige utan anhörig, och är yngre än 18 år vid asylsökningstillfället, räknas som ensamkommande flyktingbarn. Under 2014 sökte drygt 7 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket var 83 procent fler än året innan. Antalet ensamkommande barn har ökat stadigt under hela 2000-talet, under 2004 och 2005 kom färre än 400 barn till Sverige. Fyra av fem ensamkommande flyktingbarn var pojkar.

Antal ensamkommande barn 2002–2014

Linjediagram över antal ensamkommande barn 2002–2014

År 2008 saknas könsuppdelning av statistiken

De flesta ensamkommande barn som sökte asyl förra året var i skolåldern (7–17 år) och endast 3 procent var yngre än 7 år. Det var en större andel flickor i den yngre åldersgruppen, 7 procent, medan endast 1,7 procent av pojkarna fanns i den gruppen.

Antal ensamkommande barn efter kön och ålder

ÅlderFlickorPojkarTotalt
0–6 år9797194
7–17 år1 2665 5896 855
Totalt 1 3635 6867 049

För de ensamkommande barnen är det samma länder representerade bland de vanligaste medborgarskapsländerna, som för hela gruppen av asylsökande. Bland de ensamkommande barnen var det dock vanligast att komma från Afghanistan, medan Syrien kom först på tredje plats. Det var dessutom en koncentration av barn från några få länder. Tre av fyra barn kommer från något av länderna Afghanistan, Eritrea, Syrien eller Somalia.

Skillnaden i könsfördelningen var störst bland barnen från Afghanistan där hela 93 procent var pojkar.

Antal ensamkommande barn efter medborgarskap och kön

MedborgarskapFlickorPojkarTotalt
Afghanistan1091 4381 547
Eritrea3781 0781 456
Syrien2899441 233
Somalia3038151 118
Statslös128320448
Övriga1561 0911 247
Totalt1 3635 6867 049
Etiketter