På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-09-10
Nr 2015:144

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Den registerbaserade hushålls­statistiken finns tillgänglig sedan 2011. Statistiken möjliggörs tack vare det lägen­hets­register som Lant­mäteriet byggt upp, samt att Skatte­verket har kompletterat folk­bok­föringen med uppgift om lägenhet. Alla personer folk­bok­förs nu på sin lägenhet istället för som tidigare enbart på fastighet, och det gör att boende i samma lägenhet kan kopplas ihop till hushåll och beskrivas statistiskt. Med lägenhet avses bostad i både fler­bostads­hus och småhus.

Hushåll

Hushåll i hushållsstatistiken avser bostadshushåll, det vill säga samtliga folkbokförda i en bostad tillhör samma hushåll.

Ensamboende

En person som är folkbokförd själv i en bostad har hushålls­ställningen ensam­boende. De ensam­boende tillhör alltid hus­hålls­typen Ensam­stående utan barn och vice versa.

Sammanboende

Sammanboende är gifta, registrerade partners och sambor, med eller utan barn.

Sambo

Par som inte är gifta, registrerade partner eller saknar gemensamma barn räknas som sambopar om de uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är att de ska vara folk­bok­förda i samma bostad, vara minst 18 år, ha olika kön, ha högst 15 års ålders­skillnad samt ej vara nära släkt. Dessutom får det endast finnas ett möjligt sambopar i bostaden.

Övriga hushåll

Hushåll som inte kan kategoriseras i hus­hålls­typerna Ensam­stående eller Samman­boende är Övriga hushåll. Det kan exempelvis vara fler­genera­tions­hushåll och kompisboende.

Barn

En person definieras som barn, oavsett ålder, då denne ingår i ett hushåll till­sammans med minst en av sina föräldrar (om personen själv saknar barn i samma hushåll). En förälder-barn-relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptiv­förälder, vårdnads­havare eller annan person (när den faktiska omvårdnaden sköts av annan person än vårdnads­havarna, exempelvis foster­föräldrar) till någon i hushållet.

Bortfall

Statistiken omfattar inte samtliga folkbokförda. För cirka 270 000 personer saknas information om bostad och dessa ingår inte i hushålls­statistiken.

Hushåll 2014

Åtta av tio delar hushåll med någon

Den 31 december 2014 fanns det 4 274 433 hushåll i Sverige. De allra flesta av oss, 37,4 procent av befolkningen, ingick i hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år, och 80,6 procent delar hushåll med minst en person.

Jämfört med 2013 har antalet hushåll ökat med 64 931 stycken, eller 1,5 procent. Statistiken baseras på uppgifter i folkbokföringen och hushållen består av den eller de som är folkbokförda i en bostad. Ensamstående utan barn var den enskilt vanligaste hushållstypen, 37,8 procent av hushållen. Hushåll utan barn utgjorde hela 66,7 procent av hushållen.

För en person var det vanligast att ingå i hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år, följt av Sammanboende utan barn. Av befolkningen var det 37,4 respektive 21,8 procent som gjorde det.

Antal och andel hushåll och personer efter hushållstyp 2014

Hushållstyp

Hushåll

Personer

AntalAndel
(%)
AntalAndel
(%)
Ensamstående utan barn
1 616 36737,81 616 36716,6
Ensamstående med barn 0–24 år
254 2845,9666 5636,8
Ensamstående med barn 25+ år
45 2371,193 7271,0
Sammanboende utan barn
1 064 53324,92 129 06621,8
Sammanboende med barn 0–24 år
932 14021,83 644 01837,4
Sammanboende med barn 25+ år
58 2351,4179 9431,8
Övriga hushåll utan barn
170 7754,0443 8214,6
Övriga hushåll med barn 0–24 år
125 4332,9672 5926,9
Övriga hushåll med barn 25+ år
7 4290,230 4150,3
Uppgift saknas
..270 8432,8
Totalt
4 274 433100,09 747 355100,0

Vanligast att leva i parrelation

Inom hushållen får varje person en så kallad hushållsställning. Den visar personens relation till andra personer i hushållet. För en person tillhörande hushållstypen Ensamstående utan barn är hushållsställningen alltid Ensamboende. Närmare hälften, 46,0 procent, av befolkningen levde i någon av parrelationerna gift, registrerad partner eller sambo.

Omkring en fjärdedel, 26,4 procent, av befolkningen levde i samma hushåll som minst en av sina föräldrar och därmed hade hushållsställningen Barn. Andelen av de ensamstående föräldrarna var betydligt högre för kvinnorna än för männen, 76 procent respektive 24 procent. Ett barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna vilket påverkar dessa siffror.

Antal och andel personer efter hushållsställning 2014

Hushållsställning

AntaldäravAndel (%)

Andel (%)

Kvinnor

Män

KvinnorMän
Personer i gift par/registrerad partner
3 057 8241 529 4731 528 35131,45050
Personer i samboförhållande
1 422 354711 395710 95914,65050
Ensamstående föräldrar
355 241268 82886 4133,67624
Ensamboende personer
1 616 367848 220768 14716,65248
Barn
2 576 2071 204 2291 371 97826,44753
Övriga, ej sammanboende
448 519189 347259 1724,64258
Uppgift saknas
270 843123 623147 2202,84654
Totalt
9 747 3554 875 1154 872 240100,0..

Flest lever i tvåpersonshushåll

Även om enpersonshushållet var det enskilt vanligaste hushållet hade 62,2 procent av hushållen två eller fler personer. Flest personer, knappt 2,7 miljoner, levde i ett hushåll med två personer. De största hushållen, med sex eller fler personer, utgjorde endast 2,1 procent av hushållen. För riket bestod i genomsnitt ett hushåll av 2,22 personer. På kommunnivå varierar hushållsstorleken från 1,9 personer i kommunerna Ljusnarsberg och Munkfors till 2,7 personer i Botkyrka, Knivsta och Ekerö.

Antal och andel hushåll och personer efter hushållstorlek 2014

Hushållsstorlek

Hushåll

Personer

AntalAndel
(%)
AntalAndel
(%)
1 person
1 616 36737,81 616 36716,6
2 personer
1 339 13031,32 678 26027,5
3 personer
526 24012,31 578 72016,2
4 personer
521 17012,22 084 68021,4
5 personer
183 5234,3917 6159,4
6+ personer
88 0032,1600 8706,2
Uppgift saknas
..270 8432,8
Totalt
4 274 433100,09 747 355100,0

Unga män och äldre kvinnor lever ensamma

Av de ensamboende var 52 procent kvinnor och 48 procent män. När i livet vi lever ensamma skiljer sig åt mellan könen. Männen lever i större utsträckning än kvinnorna ensamma från början av tjugoårsåldern till slutet av femtioårsåldern. Vid utgången av 2014 var det för åldersgruppen mellan 20 och 59 år drygt 163 000 fler män än kvinnor som levde ensamma.

I slutet av femtioårsåldern sker en förändring, och för de efterföljande åldrarna är kvinnorna ensamboende i större utsträckning än männen. För åldersgruppen 60 år och däröver var det närmare 244 000 fler kvinnor än män som levde ensamma. Orsaken till könsskillnaden beror till stor del på att det finns fler män än kvinnor i yngre åldrar och vice versa i äldre åldrar.

Ensamboende efter ålder och kön 2014

Linjediagram över ensamboende efter ålder och kön 2014

Ensamboende – stor skillnad mellan kommuner

Även om ensamstående utan barn var den vanligaste hushållstypen i riket så är det stora variationer mellan kommunerna. I Ljusnarsberg, som hade den högsta andelen ensamhushåll, var andelen 45,3 procent. Det kan jämföras med 22,3 procent för Habo kommun, som hade den lägsta andelen. I Habo var hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år det vanligast hushållet. För 64 av landets 290 kommuner var andelen enpersonshushåll 40,0 procent eller högre.

De tio kommunerna med högst respektive lägst andel enpersonshushåll samt totalt antal hushåll 2014

Kommun

Högst andel
enpersons-
hushåll
Kommun

Lägst andel
enpersons-
hushåll

Totalt
antal
hushåll

Andel
enpersons-
hushåll

Totalt
antal
hushåll
Andel
enpersons-
hushåll
Ljusnarsberg
2 38345,3Habo4 11322,3
Munkfors
1 86745,2Nykvarn3 60223,4
Filipstad
5 18844,9Ekerö9 17523,4
Åsele
1 35544,6Öckerö4 72424,0
Dorotea
1 33144,3Vellinge13 13124,3
Solna
34 80744,1Lerum15 12524,5
Fagersta
6 28443,6Staffanstorp8 83324,5
Östersund
29 03943,5Lomma8 68524,8
Ragunda
2 60043,0Knivsta5 84425,2
Stockholm
407 40643,0Härryda13 52525,3

Livets olika faser syns i statistiken

Hushållsstatistiken kan visa när olika faser i livet generellt inträffar, och när man lever ensam eller ihop med andra.

  • När en person är barn bor det hos en eller två föräldrar och ingår då främst i hushållstypen Sammanboende med barn eller Ensamstående med barn.
  • I tjugoårsåldern flyttar många till egen bostad, ensam eller ihop med någon, och bildar då hushåll av typen Ensamstående utan barn eller Sammanboende utan barn.
  • När barnen flyttar ändras föräldrarnas hushåll. Förekomsten av Sammanboende med barn minskar till förmån för Sammanboende utan barn eller Ensamstående utan barn.
  • Barnen som flyttade blir äldre och får barn och en ny generation bildar hushållen Sammanboende med barn eller Ensamstående med barn.
  • Mot slutet av livet lever de flesta som Sammanboende utan barn eller Ensamstående utan barn.

Antal personer efter hushållstyp och ålder 2014

Linjediagram över antal personer efter hushållstyp och ålder 2014

Anmärkning: Diagrammet innehåller ej personer i Övriga hushåll.

Etiketter