På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-12-09
Nr 2013:75

Författare

Carrie Robson

praktikant på SCB hösten 2013.

Kontaktperson:

Helena Rudander

010-479 41 24

helena.rudander@scb.se

Barn stressade av läxor och prov

Två av tre barn känner sig stressade när det gäller skolan. Det är vanligare att barn känner stress på grund av läxor och prov än på grund av höga krav från föräldrar eller lärare.

Barn framför dator i skolmiljö

I Undersökningarna av barns levnadsförhållanden tillfrågas barn mellan 10 och 18 år om de känner sig stressade i skolan på grund av läxor eller prov, höga krav på sig själva, höga krav från föräldrar eller höga krav från lärare. Det är 65 procent av barnen som känner sig stressade på grund av minst en av dessa anledningar.

Två tredjedelar av barnen upplever stress i skolarbetet

Andel barn som känner sig stressade av olika anledningar när det gäller skolan, 10–18 år, 2011–2012

Stapeldiagram över andel barn som känner sig stressade av olika anledningar när det gäller skolan, 10–18 år, 2011–2012

Vanligast är att känna stress på grund av läxor eller prov, där hälften av barnen mellan 10 och 18 år känner sig stressade. När barnen till­frågas tycker de flesta, två av tre, att det inte är för mycket läx­förhör, prov och redovis­ningar i skolan. Däremot tycker hälften av barnen att läxor och prov i olika ämnen ofta kommer samtidigt, och i denna grupp är det fler som känner sig stressade av läxor och prov. En tredje­del av barnen tycker att de kan vara med och bestämma vilka dagar de ska ha läxor och prov.

Citat: Varannan pojke och nästan tre av fyra flickor mellan 16 och 18 år känner sig stressade på grund av läxor eller prov.Det visar sig även att ungefär 40 procent av barnen känner sig stressade på grund av de höga krav de ställer på sig själva. Krav gällande skol­arbete kan också komma från föräldrar eller lärare. Det är dock färre barn som känner sig stressade när det gäller skolan på grund av höga krav från föräldrar eller lärare än som känner sig stressade på grund av höga krav de ställer på sig själva.

Höga krav från föräldrar eller lärare verkar vara en anledning till stress som upplevs ganska jämnt mellan flickor och pojkar. Däremot när det gäller stress på grund av läxor eller prov, eller på grund av höga krav på sig själva är det större andel flickor som känner sig stressade. Det är 60 procent av flickorna som känner sig stressade på grund av läxor eller prov jämfört med 40 procent av pojkarna. När det gäller stress på grund av höga krav på sig själva så är det ungefär varannan flicka jämfört med var tredje pojke som känner sig stressade.

Citat: 67 procent av flickorna i åldern 16-18 år upplever stress i skolarbetet på grund av höga krav på sig själva.Könsskillnaderna som finns när det gäller stress i skolan på grund av läxor eller prov och på grund av höga krav på sig själv är tydligast bland äldre barn. Nästan tre av fyra flickor mellan 16 och 18 år känner sig stressade på grund av läxor eller prov, jämfört med varannan pojke. Av flickorna i denna ålders­grupp svarar 67 procent att de känner sig stressade på grund av höga krav på sig själva jämfört med 41 procent av pojkarna.

Generellt är det vanligare hos äldre barn att känna sig stressade när det gäller skolan. Men det är även en betydande andel yngre barn som känner sig stressade. Ett av tre barn mellan 10 och 12 år känner sig stressat på grund av läxor eller prov, vilket motsvarar ungefär 89 000 barn. Nästan ett av fem barn i denna åldersgrupp känner sig stressat på grund av höga krav på sig själv.

Tillfällig stress kan vara en positiv drivkraft för att kunna prestera och nå fram till sina mål. Däremot kan långvarig stress, särskilt i samband med andra påfrestande situationer, göra att man upp­lever oro, ned­stämdhet eller vissa fysiska besvär. Exempel är huvud­värk, ont i magen, sömn­problem och att känna sig ledsen eller spänd.

Vanligare med huvudvärk hos barn som stressas av skolarbetet

Andel barn med vissa besvär efter eventuell upplevd stress i skolan, 10–18 år, 2011–2012

Stapeldiagram över andel barn med vissa besvär efter eventuell upplevd stress i skolan, 10–18 år, 2011–2012

Barnen i undersökningen tillfrågas bland annat om hur ofta de haft huvudvärk, ont i magen eller sömn­problem det senaste halvåret, samt om de ofta känner sig spända eller nervösa, ledsna eller nere, ­eller har svårt att koncentrera sig. Ungefär hälften av barnen uppger att de har minst två av dessa besvär. Det visar sig att sådana besvär är vanligare bland de barn som känner sig stressade av olika anled­ningar när det gäller skolan. Hos barn som svarat att de upp­lever stress gällande skolan är det ungefär dubbelt så många som har huvud­värk, ont i magen, sover dåligt eller har svårt att somna minst en gång i veckan som bland övriga barn. I den gruppen är det också vanligare att känna sig spänd och nervös, ledsen eller nere, eller ha svårt att koncentrera sig.

Etiketter