På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-12-10
Nr 2014:67

Författare

Ellinor Ivarsson

arbetar med arbetsmiljöanalys på Arbetsmiljöverket.

072-206 36 68

ellinor.ivarsson@av.se

Fakta

Arbetsorsakade besvär är en enkät­under­sök­ning som Arbets­miljö­verket, till­sammans med SCB, ­genomför vartannat år. Cirka 16 000 personer deltog i under­sök­ningen år 2014.

Läs mer om resultaten från 2014 års under­sök­ning i rapporten Arbets­orsakade besvär 2014 som finns till­gäng­lig på www.av.se.

Besvär av stress ökar i arbetslivet

De arbetsorsakade besvären ökar och under det senaste året har nästan var fjärde sysselsatt svensk haft besvär som orsakats av deras arbete. Kvinnor är värre drabbade än män och det är stress och andra psykiska påfrestningar som är den vanligaste orsaken.

Har du någon gång känt dig stressad över ditt arbete, fått ont i axlar eller rygg för att du burit för tungt eller kanske ont i knäna för att du suttit för länge? Då är du inte ensam. I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014 framgår det att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året upplevt att de har fysiska eller psykiska besvär som orsakats av deras arbete.

Jämfört med motsvarande studie år 2012 innebär detta en betydande ökning. Det gäller framför allt bland kvinnor, där andelen ökat från 22 till 28 ­procent.

Citat: 28 procent av kvinnorna har under det senaste året haft besvär orsakade av arbetetMellan 2003 och 2012 minskade andelen arbetsorsakade besvär trendmässigt för både kvinnor och män, men i och med ökningen 2014 är den positiva trenden bruten. Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat sedan förra mätningen. De kan exempelvis bero på stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot och våld och så vidare. Det är generellt en större andel kvinnor än män som uppger att de har besvär, och det gäller både kroppsliga och icke kroppsliga besvär. En förklaring till detta kan vara att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och arbetar i olika typer av yrken.

I vissa fall är besvären så svåra att den drabbade behöver stanna hemma från jobbet. Nästan 8 procent av kvinnorna och drygt 5 procent av männen har varit hemma från jobbet någon gång under det senaste året på grund av sina besvär. Jämfört med 2012 innebär detta en ökning från 6 till 8 procent för kvinnor och en ökning från 4 till 5 procent för män.

Många har någon gång upplevt att arbetet är stressigt eller psykiskt påfrestande, men det är när stressen blir till vardag som den är skadlig och kan orsaka besvär. Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär, framförallt bland kvinnor. Andelen kvinnor som upplevt besvär orsakade av stress och psykiska påfrestningar har ökat markant sedan den senaste mätningen, från 10 till 15 procent. Även för män är ökningen tydlig, från 6 till 8 procent. Bland män är emellertid fysisk belastning fortfarande den vanligaste orsaken till besvär. Dessa kan bero på påfrestande arbetsställningar, tung manuell hantering och korta upprepade arbetsmoment.

Citat: Det är när stressen blir vardag som den är skadlig och kan orsaka besvär.

Bland kvinnor är det även en ökad andel som upplevt besvär på grund av buller, kemiska ämnen, påfrestande arbetsställningar samt mobbning och trakasserier.

Olika yrkesgrupper har olika typer av besvär. Lärare, framförallt i grundskolan och läraryrken som kräver kortare högskoleutbildning, är de yrkesgrupper som i störst utsträckning har besvär av stress och andra psykiska påfrestningar. Detta gäller både bland kvinnor och män. Bland anställda inom hantverksarbete, byggverksamhet och tillverkning är besvär på grund av påfrestande arbetsställningar vanligt förekommande.

Resultatet av denna studie ligger i linje med vad man ser i annan liknande statistik. I föregående nummer av Välfärd visade vi till exempel på en försämrad arbetsmiljö för unga kvinnor. Även Försäkringskassans sjukpenningtal har ökat, drygt 10 procent på ett år.

Många kvinnor stressade på grund av jobbet

Andel kvinnor och män som upplevt besvär orsakade av arbetet under det senaste året, år 1998–2014

Linjediagram över andel kvinnor och män som upplevt besvär orsakade av arbetet under det senaste året, år 1998–2014

Etiketter