På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:73

Författare

Sofi Ohlsson-Wijk

är doktorand i socio­logisk demo­grafi vid Stock­holms universi­tets demo­grafiska avdelning (SUDA).

08-16 31 31

sofi.ohlsson-wijk@sociology.su.se

Fakta

Studien är baserad på ett fler­tal av SCB:s register och täcker åren 1991‑2007. I studien ingår drygt 3,7 miljoner per­soner mellan 18 och 75 år. Det är första äkten­skap som studeras, vilket innebär att man inte får vara gift eller ha varit gift tidigare för att ingå i studien. Så gott som alla första­gångs­äkten­skap som ingicks i Sverige 1991‑2007 studeras, men det finns några undan­tag. Bland utrikes födda ingår endast de som flyttat till Sverige före 15 års ålder, för att ute­sluta att man gift sig innan flytten till Sverige. Endast äkten­skap mellan en man och en kvinna ingår i under­sökningen och inte regi­strerat partner­skap för sam­könade par.

Bröllopsklockorna ringer på högtidsdagar

Svenskar gifter sig gärna i anslutning till specifika datum och födelsedagar. Man kan se en stor topp i giftermålsstatistiken för år 2000 jämfört med andra år. Många slår till i samband med ”jämna åldrar”, då man fyller 30, 40, 50 och 60. Detta kan betyda att själva bröllopsfirandet är viktigt för många svenskar även om äktenskap i sig inte verkar vara ett krav.

Dekoration på bröllopstårta

Att gifta sig har sedan slutet av 1960‑talet blivit allt mindre vanligt i Sverige. Denna utveckling vände dock i slutet av 1990‑talet och det har blivit mer och mer populärt med gifter­mål igen. Sambo­skap är fortfarande mycket vanligt och ses ofta som ett alternativ eller ett förstadium till äkten­skap.

Födelse­dagar och bröllop verkar hänga ihop i Sverige. Det är vanligast att gifta sig mellan 25 och 40 års ålder. Kvinnor gifter sig något tidigare i livet än män gör. Benägen­heten att gifta sig ökar med åldern fram tills att man fyller 30. Det är en mycket spetsig topp vid exakt 30 års ålder. Därefter sjunker benägen­heten att gifta sig med stigande ålder. Benägen­heten att gifta sig när man är exakt 40, 50 och 60 år är dock betydligt större än för kring­liggande åldrar. Man räknas som 30 år från och med den månad man fyller 30 år och ett år framåt.

Vanligt med bröllop när vi fyller jämt

Relativa risker för kvinnor och män att gifta sig för första gången, åldrarna 18‑75

Linjediagram över relativa risker för kvinnor och män att gifta sig för första gången, åldrarna 18‑75

Diagrammet visar den relativa risken för giftermål bland ogifta kvinnor och män i Sverige, över åldrarna 18 till 75 år, under åren 1991‑2007. Relativa risker fås som resultat av livsförloppsanalys. Man utgår från en grupp som ges värdet 1, här män i 18‑årsåldern. Analysen visar t.ex. att en kvinna som är 30 år har värdet 100,37. Det betyder att risken – eller benägenheten – att gifta sig för en kvinna som är 30 år är 100 gånger högre än för en man som är 18 år.

Giftermåls­topparna vid jämna åldrar är procent­uellt sett lika stora för båda könen. Det betyder att kvinnors och mäns ålder i det här avseendet är lika avgörande för benägen­heten att gifta sig.

Kanske passar man på att gifta sig i samband med jämna födelse­dagar för att slå ihop firandena. Både att fylla jämnt och att gifta sig kan ses som en övergång till en ny fas av livet. Många utav de par som gifter sig för första gången i 40‑års­åldern eller senare har troligtvis barn och har varit sam­boende under flera år. När en jämn födelse­dag närmar sig kanske man bestämmer sig för att det passar bra att ha det där bröllopet man har pratat om.

Att gifta sig när man nyss fyllt jämnt är ett fenomen som är spritt över olika delar av landet. Det förekommer också under samtliga år 1991‑2007. Gifter­måls­topparna är tydliga för både personer på och utanför arbets­marknaden och för olika ­inkomst­grupper. Det är dock mindre vanligt med giftermål vid jämna åldrar för personer som har studerat på högskola eller universitet.

Populärt med milleniebröllop

Relativa risker för kvinnor och män att gifta sig för första gången, åldrarna 18‑55

Linjediagram över relativa risker för kvinnor och män att gifta sig för första gången, åldrarna 18‑55

Här är resultatet standardiserat för ålder. Det betyder att de mönster som syns i figuren inte beror på att det finns fler eller färre i befolkningen som tillhör vissa åldrar under de olika åren.

Återigen har relativa risker använts. Här är det gruppen män år 1998 som ges värdet 1. Diagrammet visar exempelvis att män år 2000 har värdet 1,26, dvs ”risken” för en man mellan 18 och 55 år att gifta sig var 26 procent högre år 2000 än 1998. Den relativa risken återspeglar också hur tidigt i livet man gifter sig. Det är en av förklaringarna till att den relativa risken för kvinnor att gifta sig är högre än för män.

Bröllopsyran år 2000 verkar ha varit väl spridd i den svenska befolkningen. Gifter­måls­toppen är tydlig för personer i alla åldrar, men framför allt för de som är i typiska giftas­åldrar, mellan 25 och 40 år. Millennie­bröllopen var populära över hela landet, men minst vanliga i stor­stads­regionerna. Personer både på och utanför arbets­marknaden och personer med olika inkomst­nivåer var mer giftas­benägna år 2000 än kring­liggande år.

Giftermålstalen har som sagt varierat en del över de senaste decennierna. Utvecklingen går nedåt under åren 1991‑1998 och därefter går det upp igen. Förutom det ser man en tydlig topp år 2000. Det kan bero på att millennie­skiftet, år 2000, sågs som ett speciellt tillfälle att gifta sig.

Antal giftermål per ”speciell” dag under 2000-talet

Speciell
dag
DatumVecko-
dag
Antal
giftermål
0101011 januari 2001måndag38
0202022 februari 2002lördag334
0303033 mars 2003måndag54
0404044 april 2004söndag59
0505055 maj 2005torsdag255
0606066 juni 2006tisdag290
0707077 juli 2007lördag1 993
0808088 augusti 2008fredag1 939
0909099 september 2009onsdag546
10101010 oktober 2010söndag708

Samma typ av fenomen har även observerats för specifika datum. Ett oväntat stort antal personer gifte sig nämligen lördagen 7 juli 2007 (07‑07‑07) och fredagen 8 augusti 2008 (08‑08‑08). Bröllop på datumet 11‑11‑11 fick nyligen stort genomslag i media. Om det kommer åter­speglas i statistiken återstår att se. Vid andra ”speciella” datum som 01‑01‑01 och 06‑06‑06 var antalet gifter­mål inte så stora. Detta kan troligtvis förklaras av att dessa datum antingen inträffade på vardagar eller inte tillhörde sommar­månaderna. Idag är det allra vanligast att svenskar gifter sig på sommaren och då framför allt på lördagar.

Etiketter
 

Välfärd

Omslag Välfärd 4, 2011

Artikeln har publi­cerats i tid­skriften Välfärd.

Välfärd 4/2011

Lästips

Ohlsson‑Wijk, Sofi (2011). Sweden's marriage revival: An analysis of the new‑millen­nium switch from long‑term decline to increasing popularity. Population Studies 65(2): 183‑200.