På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-11-30
Nr 2012:110

Författare

Malin Remes

arbetar med detalj­handels­statistik på SCB.

010-479 61 19

malin.remes@scb.se

Stefan Eriksson

arbetar med detalj­handels­statistik på SCB.

010-479 69 51

stefan.eriksson@scb.se

December kritisk månad för detaljhandeln

December är en riktig ödesmånad för många branscher inom detalj­handeln, eftersom en stor del av årets försälj­ning sker under jul­tiden. De senaste åren har försälj­ningen gång på gång slagit rekord, men det oroliga läget i ekonomin gör att många frågar sig hur det ska bli i år.

Närbild på julstjärnor och juleljus

Det är i december vi köper de flesta av våra julklappar och vår julmat, och under de senaste tjugo åren har detalj­handelns försäljning i december ökat nästan varje år. Men under hösten har den ekonomiska statistiken visat tecken på nedåt­gående konjunktur, vilket kan påverka jul­klapps­handeln.

Hittills i år har detaljhandel klarat sig bra. Räknat i fasta kalender­korri­gerade priser, vilket betyder att effekterna av inflationen och månadernas olika antal arbets­dagar tas bort, har försälj­ningen varje månad 2012 varit större än motsvarande månad förra året.

Stark utveckling av julhandeln men ekonomisk kris påverkar

Under tiden 1992 till 2011 är det bara fem år som december­handeln varit svagare än året innan. Några år under 90-talet ledde den ekonomiska krisen till minskad försälj­ning. Även den senaste finans­krisen ledde till att jul­handeln 2008 var något svagare än året innan.

Som regel har försäljningen ökat i december under den här perioden. Den positiva utveck­lingen har gällt både daglig­varu­handeln och sällan­köps­varu­handeln, även om sällan­köps­varorna har ökat mest.

Utvecklingen av detaljhandelns försäljningsvolym under december månad åren 1992-2011

Stapeldiagram över utvecklingen av detaljhandelns försäljningsvolym under december månad åren 1992-2011

Diagrammet visar försäljningen i fasta kalender­korrigerade priser uttryckt som årlig procentuell förändring jämfört med föregående år.

December viktig för många branscher

I många branscher sker en stor del av årets försäljning i december månad. I leksaks­handeln handlar det om så mycket som 25 pro­cent av årets totala volym. Andra branscher där jul­handeln är viktig är böcker, hem­elektro­nik, guld och smycken, heminredning, kläder, samt post­order‑ och internet­handel som alla ligger klart över månads­snittet.

Däremot är det inte lika många färgburkar och verktyg i svenskarnas klappar. Färg­handeln och bygg­handeln har lägre försäljning under december månad än under en snitt­månad.

När det gäller dagligvaruhandeln så har livsmedels­handeln något mer än en tolfte­del av sin försäljning i december. Men julen märks tydligare hos System­bolaget än i mat­affären. Närmare 13 pro­cent av System­bolagets varor säljs i december.

Andel av den totala årsförsäljningen som sker i december månad för ett antal branscher

Stapeldiagram över andel av den totala årsförsäljningen som sker i december månad för ett antal branscher

Diagrammet visar andelen av branschens totala årsförsäljning som sker i december månad. Uppgifterna avser år 2011.

Hemelektronik och internethandel ökar mest

Om vi tittar på utvecklingen för försäljningen i några av de branscher där jul­handeln har störst betydelse så kan vi konstatera att det framför allt är hem­elektro­nik och post­order/inter­net­handel som har ökat. Av dessa branscher har hem­elektro­nik­handeln haft den absolut starkaste utveck­lingen. Sedan millennie­skiftet har försälj­ningen mer än fem­faldigats. Liknande föränd­ringar i försälj­ningen går att se på hel­års­siffrorna.

Diagrammet nedan visar de olika branschernas utveck­ling i december månad, som ett index där bas­månaden är december år 1991. Vi kan se att både böcker samt guld­smed och smycken låg relativt stilla fram till 2005 för att sedan tappa mark, medan hem­elektro­nik sköt i höjden. Däremot säger diagrammet ingenting om hur försälj­ningen i de olika branscherna förhåller sig till varandra.

Utvecklingen av detaljhandelns försäljningsvolym för ett antal branscher under december månad åren 1991-2011

Linjediagram över utvecklingen av detaljhandelns försäljningsvolym för ett antal branscher under december månad åren 1991-2011

Diagrammet visar hur försäljnings­volymen har utvecklats sedan 1991. Det visar nivån utryckt som ett index med december 1991=100. Diagrammet är kalender­korrigerat.

Stark julhandel i Sverige jämfört med Europa

Vid en internationell jämförelse har Sverige haft en starkare utveckling av jul­handeln än EU och länderna i euro­zonen nästan varje år under 2000‑talet.

Undantagen var 2001 och framför allt 2008, då finans­krisen ledde till en ned­gång i jul­handel som blev större i Sverige. Den kan delvis för­klaras med en kraftigare upp­gång för den svenska jul­handeln året innan.

Efter 2008 har det skett en tydligare inbroms­ning i såväl EU som i eurozonen än i Sverige. Förra året sjönk jul­handelns försälj­ning med 1,7 pro­cent i euro­zonens länder, medan den i Sverige ökade med 1,4 pro­cent.

Utvecklingen av detaljhandeln under december månad åren 2000-2011

Stapeldiagram över utvecklingen av detaljhandeln under december månad åren 2000-2011

Diagrammet visar försäljningsvolymens utveckling i Sverige, EU samt euro­zonen sedan 2000; utryckt som årlig pro­cent­uell föränd­ring jämfört med före­gående år. Kalender­korrigerat.

Positiva signaler från handeln hittills i år

Fram till oktober 2012 har detaljhandeln i Sverige klarat sig bra med en utveckling på 2,4 pro­cent jämfört med samma period 2011, mätt i fasta kalender­korrigerade priser. Det kan ses som ett positivt tecken inför årets jul­handel. Förra året ökade försälj­ningen med 1,4 pro­cent i december månad.

I slutet på januari kommer statistik över detaljhandelns försäljning i december. Då vet vi om julhandeln slog rekord även i år.

Etiketter