På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-19
Nr 2014:15

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Median

Medianen är det tal i en mängd som storleks­mässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medel­värdet). För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medel­värdet av de två tal som ligger i mitten. Av talen 1, 2, 5 och 8 är medianen 3,5, ((2 + 5)/2).

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observa­tioner har en sned fördel­ning med många höga eller låga värden. I motsats till medel­värdet påverkas inte medianen av sådana extrem­värden.

Döda 2013

Dödsfallen fler under vintermånaderna

Under 2013 avled totalt 90 402 personer, 46 742 kvinnor och 43 660 män. Dödsfallen varierar vanligtvis under året. Under vinter­månaderna januari-mars förra året dog i genom­snitt 281 personer per dag. Under juni-augusti var de betydligt färre med i genom­snitt 225 dödsfall per dag.

Gravsten

Antalet avlidna minskade med 1 536 personer förra året jämfört med 2012. De varierar inte särskilt mycket mellan åren. Sedan 1979 har antalet avlidna under ett år varit färre än 90 000 personer endast en gång, och det var 2011 då 89 938 personer dog. Under perioden 1979–2013 avled som mest 97 008 personer år 1993. Före 1998 dog fler män än kvinnor, men de senaste åren har fler kvinnor än män dött.

Antal döda efter kön 1960–2013

Linjediagram över antal döda efter kön 1960–2013

Av samtliga som avled under 2013 hade drygt hälften hunnit uppleva sin 83-årsdag. Trenden är att vi blir äldre och äldre när vi dör. Ett sätt att se detta är att titta på medianåldern vid dödsfallet. Medianen beskriver det mittersta värdet, det vill säga hälften som dör är yngre och hälften som dör är äldre än medianen. Under 2013 har dock medianåldern för döda minskat något, men det kan förmodligen främst förklaras av att babyboombarnen i mitten av 1940-talet börjar uppnå åldrar där dödstalen stiger brantare.

Antal döda samt medianålder vid dödsfallet efter kön, 2009–2013

År Båda könenKvinnorMän
Antal dödaMedian‑
ålder
Antal dödaMedian‑
ålder
Antal dödaMedian‑
ålder
200990 08083,146 38885,443 69280,4
201090 48783,246 58785,643 90080,3
201189 93883,346 34485,843 59480,4
201291 93883,547 65385,844 28580,7
201390 40283,346 74285,743 66080,4

Fördelningen av de avlidna är främst koncentrerad till höga åldrar. Knappt 60 procent av samtliga dödsfall under 2013 drabbade personer i åldrar mellan 80 och 99 år. Det är dock ganska stora skillnader mellan könen. Två av tre kvinnor som dör när de är mellan 80 och 99 år gamla, medan motsvarande andel för männen är drygt hälften. Förra året var den vanligaste åldern för dödsfall för kvinnor 91 år. För män var åldern lägre, 84 år.

Antal döda samt medianålder vid dödsfallet efter ålder och kön, 2013

Linjediagram över antal döda samt medianålder vid dödsfallet efter ålder och kön, 2013

Flest dödsfall i januari

I snitt avled 248 personer per dag under förra året. I regel dör fler under årets första månader. Under första kvartalet 2013 dog i genomsnitt 281 personer per dag, medan genomsnittet under det resterande året var 237 personer per dag. Flest dödsfall skedde i januari då 8 789 personer dog, 4 553 kvinnor och 4 236 män, vilket motsvarar 284 dödsfall per dag. På sommaren dör det betydligt färre än under vintern. Under juni, juli och augusti dog i genomsnitt 225 personer per dag. Lägst antal dödsfall var det i juni månad, med 6 836 personer, varav 3 484 kvinnor och 3 352 män.

Antal döda per månad efter kön 2013

Stapeldiagram över antal döda per månad efter kön 2013

Flest dödsfall förra året noterades lördagen den 2 mars då 313 personer avled. Måndagen den 12 augusti avled 183 personer, vilket var det lägsta antalet dödsfall.

Högst spädbarnsdödlighet på Gotland

Kring sekelskiftet 1900 hade Sverige en mycket hög spädbarnsdödlighet. Vissa år dog så många som ett av tio födda barn under det första levnadsåret. Med tiden har spädbarnsdödligheten i Sverige sjunkit kraftigt och är idag en av de lägsta i världen. Under 2013 avled 168 pojkar och 138 flickor innan ettårsdagen. Det motsvarar 2,69 döda per 1 000 födda barn och är en liten ökning jämfört med 2012. Sedan 2005 har dock spädbarnsdödligheten inte varierat särskilt mycket och har de flesta år hamnat på omkring 2,50 per 1 000 födda barn.

På regional nivå är dödsfallen så pass få att det inte är lämpligt att beräkna en årlig spädbarnsdödlighet. För att få ökad stabilitet i statistiken baseras beräkningen på uppgifter för den senaste femårsperioden. På riksnivå har spädbarnsdödligheten för perioden 2009–2013 varit 2,48 döda per 1 000 födda. Lägst spädbarnsdödlighet hade Värmlands län med 1,53 dödsfall per 1 000 födda barn, medan motsvarande uppgift för Gotland var 5,39. Länen med lägst spädbarnsdödlighet har varierat mellan de jämförda tidsperioderna. Gotlands län har däremot haft högst spädbarnsdödlighet för samtliga jämförda tidsperioder.

Spädbarnsdödlighet per län för de tre senaste femårsperioderna

RegionPeriod
1999-20032004-20082009-2013
Riket3,362,662,48
Stockholms län3,042,492,07
Uppsala län3,822,463,27
Södermanlands län3,823,573,38
Östergötlands län3,192,612,46
Jönköpings län4,163,142,34
Kronobergs län3,662,782,50
Kalmar län4,594,073,38
Gotlands län6,245,105,39
Blekinge län3,693,182,43
Skåne län3,112,372,49
Hallands län2,512,522,23
Västra Götalands län2,952,652,45
Värmlands län2,922,471,53
Örebro län3,972,452,90
Västmanlands län4,602,862,21
Dalarnas län4,412,903,02
Gävleborgs län3,292,403,57
Västernorrlands län3,263,242,71
Jämtlands län1,882,782,11
Västerbottens län4,041,842,75
Norrbottens län4,853,513,08
Etiketter