På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-17
Nr 2015:103

Författare

Mats Wagndal

arbetar på SCB med statistik om det civila samhället.

010-479 69 35

mats.wagndal@scb.se

Clara Larsson

har arbetat på SCB med statistik om det civila samhället.

Fakta

SCB sammanställer regelbundet statistik som beskriver det civila samhället i Sverige. Tanken är att den information som redovisats i denna artikel i framtiden ska kunna ingå i en utökad redo­vis­ning över det civila samhället.

  • Koncernregistret har använts för att identifiera moderbolag i det civila samhället och deras dotterbolag.
  • Antal förvärvsarbetande baseras på uppgifter från den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
  • De ekonomiska uppgifterna för aktiebolagen kommer från undersökningen Företagens ekonomi.
  • Uppgifter har hämtats från rapporten Det civila samhället 2011–2012.
  • Uppgifter om antal utförare av landstings- och kommunköpta tjänster har hämtats från Utförarregistret.

Dotterbolag till organisationer i det civila samhället omsätter 55 miljarder

Dotterbolag kopplade till organisationer såsom ideella föreningar och stiftelser omsatte totalt 55 miljarder kronor 2012. Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var bolagens vanligaste verksamhetsområden. Bolag inom kultur, nöje och fritid stod för den största delen av omsättningen, totalt 25 procent och i den kategorin stod bolag som är verksamma inom spel- och vadhållningsverksamhet för den största delen.

Närbild på bingobrickor

Det vi kallar för det civila samhället omfattar människor, organisationer och grupper som verkar för gemensamma intressen skilt från staten, marknaden och hushållen. Det handlar exempelvis om ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. Men även samfälligheter och många bostadsrättsföreningar räknas hit.

Under 2012 bestod det civila samhället av nästan 220 000 organisationer, allt från hjälporganisationer och idrottsklubbar till fackliga organisationer och vägföreningar. I dessa organisationer förvärvsarbetade drygt 147 000 personer, varav 60 procent var kvinnor.

Huvudkriteriet för att organisationer ska räknas till det civila samhället är att de inte ska ha någon vinstutdelning. Vid eventuellt överskott ska vinsten gå tillbaka till organisationen och inte delas ut till andra ägare. Det finns dock kopplingar till marknaden utanför det civila samhället, bland annat genom att organisationer äger dotterbolag och tar emot utdelning från dessa. Dotterbolagen kan ha olika juridiska former, men den vanligaste är så kallade icke finansiella aktiebolag.

Dotterbolag skiljer ut marknadsverksamhet

År 2012 fanns det i Sverige cirka 1 600 icke finansiella aktiebolag, som var dotterbolag till organisationer inom det civila samhället. I de här dotterbolagen förvärvsarbetade drygt 27 000 personer, varav 53 procent var kvinnor. Till skillnad från de flesta av moderorganisationerna så producerar och säljer aktiebolagen varor och tjänster på en kommersiell marknad. Det finns flera skäl för organisationer att starta den här typen av dotterbolag.

En organisation kan exempelvis vilja separera rollen som utförare av välfärdstjänster. År 2013 fanns det 70 dotterbolag kopplade till det civila samhället som utförde tjänster inom vård, skola och omsorg åt kommuner och landsting. Organisationerna i det civila samhället kan också välja att starta och äga aktiebolag för att man av olika orsaker vill skilja ut vinstdrivande verksamhet från den icke vinstdrivande verksamheten.

Kultur, nöje och fritid samt informations- och kommunikationsverksamhet omsätter mest

De flesta dotterbolag var verksamma inom Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (370 organisationer) samt Fastighetsverksamhet (290 organisationer). Dotterbolag inom Kultur, nöje och fritid omsatte mest och stod för 25 procent av den totala nettoomsättningen i dotterbolagen. Där var det spel- och vadhållningsverksamheten som stod för den största delen av omsättningen. Kultur, nöje och fritid tillsammans med Informations- och kommunikationsverksamhet och Handel stod för 63 procent av den totala nettoomsättningen för dotterbolagen.

Nettomsättning per bransch

Procent

Cirkeldiagram över nettomsättning per bransch

Under 2012 omsatte dotterbolagen totalt 55 miljarder kronor. Detta kan sättas i relation till nettoomsättningen i det civila samhället, som samma år uppgick till 63 miljarder kronor.

Den stora skillnaden är att nästan alla intäkter i dotterbolagen kommer från försäljning av varor och tjänster, medan en stor del av intäkterna i det civila samhället kommer från mottagna gåvor, bidrag, transfereringar samt medlemsavgifter. Det civila samhällets totala nettoomsättning skulle öka med ungefär 87 procent, från 63 till 118 miljarder kronor, om omsättningen från dotterbolagen räknades med.

Aktieutdelning på 1,5 miljarder

Många av dotterbolagen som ägs av organisationer i det civila samhället äger i sin tur egna dotterbolag, vilket gör att utdelningen kan ske i flera led. För att undvika dubbelräkning av utdelning bör man därför endast räkna med bolagen i det första ledet under moderorganisationen. Antalet sådana dotterbolag uppgick 2012 till ungefär 1200 stycken och utdelningen från dem var totalt 1,5 miljarder kronor. Det är alltså pengar som återinvesteras i de föreningar, stiftelser och trossamfund som utgör det civila samhället.

Etiketter