På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-09
Nr 2014:30

Kontaktperson

Jonas Olofsson

arbetar med demokratistatisitk på SCB.

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se

Intervju:

Dubbelarbete på SCB under supervalåret

I år går Sverige till val två gånger. I maj var det val till Europaparlamentet och i september är det dags för val till riksdag, landstings- och kommun­fullmäktige. Det innebär ökat tryck och jobb dubbelt upp för demokrati­statistikerna på SCB.

Porträtt av Jonas Olofsson

Alla undersökningar som vi gör under ett vanligt valår måste vi under 2014 göra två gånger, berättar Jonas Olofsson, statistiker på demokratienheten.

Och SCB gör flera undersökningar och statistikbearbetningar i samband med allmänna val. När det gäller själva valresultatet så är det Valmyndigheten som samlar in och publicerar de första preliminära siffrorna på sin webbplats. Det sker direkt på valnatten för att vi snabbt ska kunna bilda oss en uppfattning om det politiska läget. Efter att rösterna kontrollräknats och valresultatet fastslagits landar alla siffror hos SCB för bearbetning och publicering i databaser.

– Vi tittar på hur rösterna fördelar sig i olika delar av Sverige och på de olika politiska partierna, samt hur mandatfördelningen ser ut, säger han.

SCB undersöker också de nominerade och valda politikerna när det gäller en rad aspekter för att titta på hur representativa de politiska församlingarna blir efter valet. Med andra ord: Hur lika är politikerna i kommuner, landsting, riksdag och europaparlament de som röstade i motsvarande val?

– Inkomst, kön, ålder och födelseland hos de folkvalda är intressanta i det här avseendet. Därför jämför vi dem med motsvarande indelning för de röstberättigade i valen, säger han.

Även själva valdeltagandet sätts under lupp:

– Vi ställer oss frågan vilka grupper som röstade i större och mindre utsträckning. För att svara på det drar vi ett urval på drygt 100 000 personer och ber länsstyrelserna ta ut uppgifter om dem i röstlängderna. Bland annat undersöker vi om de som har deltagit i våra undersökningar röstade, säger Jonas Olofsson.

SCB genomför även valundersökningar i samarbete med statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Resultaten från undersökningen ger en bild av väljarnas beteende och attityder och används bland annat av partier och forskare. Svenskt väljarbeteende har studerats sedan 1950-­talet, vilket är näst intill unikt i ett internationellt perspektiv.

Sist men inte minst jobbar statistikerna med SCB:s Partisympatiundersökning, den största undersökningen om väljaropinionen som görs i Sverige, med drygt 9 000 i urvalet. Den genomförs vår och höst för att skildra det politiska opinionsläget i landet och skapar alltid ett stort ­intresse. Telefonerna går varma hos SCB när resultatet publiceras och det stora intresset märks även på webbplatsen och i sociala medier. Den senaste gången var situationen dessutom extra speciell eftersom resultatet publicerades den 27 maj, två dagar efter Europaparlamentsvalet, samtidigt som det var den sista undersökningen som genomfördes innan riksdagsvalet i september.

Märks det från användarnas sida att det är ett speciellt valår?

– Ja, absolut. Vi får fler frågor och förfrågningar om statistik. Man märker helt klart ett ökat tryck, säger han.

Intervju: Teresia Dunér

Etiketter