På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-12-04
Nr 2012:114

Författare

Stefan Svanström

arbetar med geo­grafiska informa­tions­system på SCB.

010-479 45 58

stefan.svanstrom@scb.se

Fakta

Beräkningarna har möjliggjorts med Geografiska informationssystem (GIS). Registret över totalbefolkningen (RTB) har kopplats till lägen på en karta med hjälp av fastighetsregistret. Boende inom tätorter, småorter och de som bor inom fem kilometer från tätort har exkluderats i studien.

För att studera ensligt boende i glest befolkade områden har zoner på olika kilometeravstånd beräknats för den kvarvarande befolkningen. Geodata över markslag, infrastruktur och byggnader har använts för att beskriva förhållandena runt de ensligt boende.

Enslighetens geografi

Att bo riktigt ensligt har blivit allt mer unikt i Sverige. På 2600 adresser finns det bosatta som saknar grannar inom en kilometer. Men endast åtta ensamboende personer har så mycket som en mil till närmaste bebodda hus.

Fyr och fyrvaktarstuga på en enslig kobbe

Citat: 8 personer har längre än en mil till andra boende.Det bodde i snitt 23 personer per kvadratkilometer i Sverige år 2010. En befolkningstäthet över rikssnittet är vanligast i tätorterna och på den tätortsnära landsbygden. Större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg har områden med en befolkningstäthet på över 10 000 invånare per kvadratkilometer. I stora delar av landet är det dock folktomt. Av den totala landarealen har 76 procent en befolkningstäthet på en person eller färre. I de här områdena bor det sammanlagt 8 400 personer.

I de glest befolkade områdena finns det personer på 2 614 adresser som saknar grannar inom en kilometer, vilket här definieras som att bo ensligt. Av dessa utgörs 1 073 av ensamstående personer. Om avståndet till närmaste granne ökas till två kilometer minskar antalet ensamstående till 410 personer. Åtta personer, varav fem bor i fjällvärlden eller på öar, har längre än en mil till andra boende. Det totala markområdet som dessa åtta personer bor ensamma på motsvarar tillsammans en yta av dubbla Öland.

I 29 kommuner finns det tio eller fler ensamstående som bor ensligt, och de flesta finns i Värmland och norrut i landet. Västervik och Kinda, som båda ligger på gränsen mellan Östergötlands och Kalmar län, är två sydliga undantag bland dessa kommuner. Det är vanligare att äldre personer är bosatta i den absoluta glesbygden än att yngre är det. En majoritet av de ensamstående utan nära grannar är över 60 år och bara 6 procent är under 40 år. Könsfördelningen är också skev: Tre fjärdedelar är män.

Mest äldre som har långt till närmaste granne

Åldersfördelning för ensamstående personer utan närboende inom en kilometer 2010

Tabell över åldersfördelning för ensamstående personer utan närboende inom en kilometer 2010

Att ha långt till närmaste granne är inte en särskilt vanlig företeelse i Sverige. I 40 procent av landets kommuner har samtliga ensamstående invånare mindre än en kilometer till närmaste granne. Flertalet av dessa kommuner ligger i anslutning till storstadsområdena, men även kommuner som Borlänge, Heby och Älvkarleby saknar befolkning som bor ensligt. På 15 år har antalet ensligt boende minskat med 17 procent i hela riket.

Åtta personer har minst en mil till närmaste bebodda hus

Andel ensamstående personer utan närboende inom olika avstånd 2010

Tabell över andel ensamstående personer utan närboende inom olika avstånd 2010

Av byggnaderna som ligger omkring dem som saknar nära grannar kan man ana att det inte alltid varit så glest befolkat. Inom en kilometer från 9 procent av de ensamstående ensligt boende finns 20 eller fler bostadshus, men ingen av dessa har permanentboende. För 10 procent finns det inga andra bostadshus än det egna inom en kilometer.

En förklaring till att bostäder ligger i ensliga områden är att det förr låg i vissa yrkeskategoriers natur att vara utlokaliserade. Ett av dessa yrken var banvaktare som bodde i banvaktarbostäder. I dag bor sex ensamstående personer, som samtidigt saknar grannar inom en kilometer, i direkt anslutning till järnväg. Kronotorpare och fyrvaktare är andra yrkesgrupper som bodde på glest befolkade platser. En del av dessa kronotorp och fyrvaktarbostäder används än i dag som bostäder, även om fyrarna nu sköts maskinellt. Av dem som bor ensligt är det 5 procent som bor på mindre öar längs kusten. Tre av fyra av de öboende bor ensamma på ön.

I Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns så kallade fjällägenheter, som är en speciell boendeform som skapades genom lagstiftning 1915 för att trygga de nybyggen som fanns för att driva jordbruk ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Många av fjällägenheterna låg väglöst eller vid vägs ände och ansågs som viktiga in på 1980‑talet, inte minst ur ett försvarsperspektiv. En del av fjällägenheterna nyttjas fortfarande som permanentbostäder. Av de ensamstående utan nära grannar är det 146 personer som bor i fjällvärlden.

Drygt hälften som inte har grannar inom en kilometer bor ändå längs en väg. Det är 41 procent som bor vid vägs ände och därmed normalt inte har förbipasserade, ytterligare sex procent saknar helt väg i anslutning till sin bostad. Merparten av dessa personer bor på öar eller i fjällvärlden.

Större delen av landet är glest befolkat

Antal invånare per kvadratkilometer 2010

Tematisk Sverigekarta över antal invånare per kvadratkilometer 2010

Vanligare att bo ensligt i norra Sverige

Antal ensamstående personer utan närboende inom en kilometer per kommun 2010

Etiketter