På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-09-16
Nr 2015:145

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Sedan lagen om med­borgar­skap 2001 är det möjligt för svenska med­borgare att ha dubbelt med­borgar­skap, förutsatt att det andra landets lagstiftning tillåter det. Det är Migrations­verket som behandlar ansök­ningar om med­borgar­skap i Sverige för utom­nordiska med­borgare. Nordiska med­borgare kontaktar istället Läns­styrelsen.

När en person med dubbelt med­borgar­skap byter till svenskt redovisas två byten i registret. Antalet med­borgar­skaps­byten är därför något fler än antalet personer som byter med­borgar­skap. År 2014 berördes 590 individer av detta.

För att som utländsk medborgare få ett svenskt med­borgar­skap krävs i princip att man har fyllt 18 år, har permanent uppe­hålls­till­stånd och har bott i Sverige fem år i följd. Reglerna kan variera: nordiska med­borgare behöver till exempel inget uppe­hålls­till­stånd, och för dem räcker det med att ha bott i Sverige i två år. Statslösa och flyktingar kan bli svenska med­borgare efter fyra år i Sverige. Barn under 18 år blir i regel med­borgare samtidigt som föräldrarna.

Svensk medborgare blir man vid födseln då modern eller fadern är svensk med­borgare, eller om fadern är svensk med­borgare och barnet föds i Sverige. Barn under 12 år som adopteras av svenska med­borgare blir med­borgare i samband med adoptionen. Reglerna om hur ett barn får svenskt med­borgar­skap vid födseln ändrades 1 april 2015 så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk med­borgare vid födseln om en av föräldrarna är det.

Statslösa är personer som inte är erkända som medborgare i något land.

Medborgarskap 2014

Ett land – 200 medborgarskap

Under 2014 fick 43 500 utländska med­borg­are ett svenskt med­borgar­skap. Det är en minsk­ning med 13 procent jämfört med året innan. Antalet utländska med­borgare i Sverige ökade däremot under året, och på nyårs­afton fanns det 740 000 personer från nästan 200 länder i Sverige.

Antalet utländska medborgare påverkas av de senaste årens invandringsstorlek, samt hur många som får svenskt medborgarskap. 2014 fanns 740 000 personer med utländskt medborgarskap, vilket motsvarar nästan 8 procent av totalbefolkningen. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Nästan 10 procent av de utländska medborgarna var födda i Sverige.

Andelen utländska medborgare i den folkbokförda befolkningen har sedan 1980 varit omkring 5–6 procent. I och med de senaste årens relativt höga invandring har andelen nu passerat 7 procent.

Andel av befolkningen med utländskt medborgarskap 1980–2014

Stapeldiagram över andel av befolkningen med utländskt medborgarskap 1980–2014

Bland de utländska medborgarna hade var femte ett nordiskt medborgarskap, drygt 40 procent av dessa var finska medborgare. Under det senaste året har antalet syriska medborgare mer än dubblats och de utgjorde drygt 42 000 av de utländska medborgarna

Utländska medborgare efter de tio största medborgarskapsländerna 2014

KvinnorMänTotalt
Samtliga349 436389 999739 435
Finland34 50925 16959 678
Polen23 28324 94448 227
Somalia23 63323 42347 056
Syrien16 68025 50642 186
Danmark16 43021 97638 406
Norge17 66516 81734 482
Tyskland13 77514 39728 172
Irak11 89214 03825 930
Afghanistan9 00514 56123 566
Storbritannien och Nordirland5 75413 59619 350

Minskat antal nya medborgare efter fem års ökning

Över tid har antalet personer som fått svenskt medborgarskap varierat. På 1960-talet skedde årligen cirka 10 000 medborgarskapsbyten. På 1980-talet var antalet byten omkring 20 000 per år, för att under 1990-talet fortsätta att öka i antal. Som mest gjordes cirka 46 500 byten under 1998, vilket i hög grad berodde på det stora antalet personer från gamla Jugoslavien som bytte till svenskt medborgarskap. Under hela 2000-talet har antalet personer som fått svenskt medborgarskap skiftat mellan åren, med toppnoteringen 2006 då cirka 51 000 fick svenskt medborgarskap.

Under 2014 var antalet nya svenska medborgare 43 500, vilket innebär en minskning med 13 procent jämfört med 2013 då cirka 50 200 personer blev svenska medborgare. Av de nya medborgarna hade två av fem invandrat under åren 2008 och 2009.

Antal medborgarskapsbyten från utländskt till svenskt medborgarskap 1940–2014

Linjediagram över antal medborgarskapsbyten från utländskt till svenskt medborgarskap 1940–2014

Av de som erhöll svenskt medborgarskap var nästan 37 procent tidigare medborgare i ett asiatiskt land. 16 procent var EU-medborgare och nästan lika många var tidigare medborgare i ett afrikanskt land. Ett tidigare irakiskt medborgarskap var det vanligaste bland de nya svenska medborgarna.

Medborgarskapsbyten efter medborgarskapsland vid ansökningstillfälle, de tio största 2014

Tidigare medborgar-
skapsland
KvinnorMänTotalt
Samtliga23 90719 60343 510
Irak4 1783 1157 293
Finland2 0589753 033
Somalia1 4291 5062 935
Polen1 3201 1052 425
Thailand1 7273542 081
Statslös7969151 711
Iran5675671 134
Turkiet4525831 035
Eritrea5454551 000
Tyskland494445939

Nordbor väntar längst med medborgarskapsbyten

Personer födda i ett nordiskt land är den grupp som tar längst tid på sig att söka svenskt medborgarskap. De som bytte under 2014 hade i genomsnitt bott här i 26 år. Finländarna låg över snittet och hade bott här i drygt 29 år. Polackerna var antalsmässigt den största gruppen från EU-länderna utanför norden som bytte till svenskt medborgarskap. De hade väntat i nio år i genomsnitt. Den största gruppen, irakierna, bytte till svenskt medborgarskap efter sex år.

Medborgarskapsbyten från utländskt till svenskt under 2014, efter födelseregion och tid i Sverige sedan senaste invandringen

FödelseregionÅr
i
Sverige
Norden utom Sverige26
Sovjetunionen11
EU28 utom Norden10
Sydamerika9
Nordamerika9
Oceanien8
Europa utom EU28 och Norden7
Afrika6
Asien6
Okänt6

I tabellen ovan ingår inte personer som är födda i Sverige eller personer vars datum för invandring är okänt.

Stora regionala skillnader

Andelen utländska medborgare i Sveriges kommuner varierade vid utgången av 2014, från mindre än två procent i Öckerö till 27 procent i Haparanda. I Haparanda handlar det i huvudsak om finska medborgare.

Storstadsområdena Stockholm och Malmö hade relativt hög andel personer med utländskt medborgarskap. De utgjorde 10 procent av befolkningen i Stor-Stockholm och Stor-Malmö, det tredje storstadsområdet Stor-Göteborg var motsvarande siffra 7 procent. I övriga landet utgjorde utländska medborgare 6 procent av befolkningen.

Utländska medborgare i Sveriges kommuner 2014

Tematisk karta över utländska medborgare i Sveriges kommuner 2014

Etiketter