På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-30
Nr 2013:61

Författare

Anna Hagman

arbetar med Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 48 19

anna.hagman@scb.se

Få rökare i Sverige

Sverige har den lägsta andelen rökare i en europeisk jäm­för­else. Men när man slår ihop rök­ning och snus­ande hamnar tobaks­använd­ningen i Sverige på betydligt högre nivåer.

Närbild på rykande cigarett

Enligt OECD orsakar tobak ungefär ett av tio dödsfall hos världens vuxna befolk­ning. Det mot­svarar ungefär fem miljoner döds­fall varje år. I rapporten "Health at Glance 2012" fram­går att Sverige har lägst andel dag­lig­rökare bland de europeiska länderna i OECD:s kart­lägg­ning, 14 procent år 2010, jäm­fört med genom­snittet på 23 procent. Sverige är också det enda land i kart­lägg­ningen där en större andel kvinnor än män röker dagligen.

Betyder det att Sverige har lägst andel brukare av tobak och att kvinnor i Sverige använder mer tobak än vad män gör? För att svara på det kan vi titta på Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden (ULF/SILC), som beskriver lev­nads­för­håll­anden för Sveriges vuxna befolkning.

Citat: 24 procent av svenskarna röker eller snusar dagligen.Resultaten från ULF/SILC visar att 13 procent av svenskarna rökte dag­ligen år 2012. Under­sök­ningen visar också att 12 procent av svenskarna snusar varje dag. Det är ungefär lika van­ligt att kvinnor röker som att män gör det, där­emot är det van­ligare att män snusar. Totalt är det var fjärde person, 24 procent, som röker eller snusar dag­ligen. Andelen är högre bland män än bland kvinnor, 31 procent jämfört med 16 procent.

När man slår samman rökning och snusande för Sverige är det inte längre själv­klart att vårt tobaks­bruk är lika lågt i en europeisk jäm­förelse. För att säkert veta det skulle inter­nationella jäm­förelser behöva mäta tobaks­använd­ning och inte bara rökning.

Högre tobaksbruk bland män

Andel som röker, snusar respektive röker och/eller snusar dag­ligen. Kvinnor och män, 16 år och äldre, år 2012

Stapeldiagram över andel som röker, snusar respektive röker och/eller snusar dag­ligen. Kvinnor och män, 16 år och äldre, år 2012

Det är ungefär lika vanligt att kvinnor röker som att män gör det, men däremot är det vanligare att män snusar.

Etiketter