På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-10-03
Nr 2012:98

Författare

Anna Nyman

arbetar med under­sök­ningar av barns levnads­­för­­håll­anden på SCB.

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se

Helena Rudander

arbetar med under­sök­ningar av barns levnads­­för­­håll­anden på SCB.

010-479 41 24

helena.rudander@scb.se

Fler flickor städar rummet

Flickor och pojkar hjälper till lika mycket hemma med hus­hålls­sysslor, i första hand med köks­arbete och städning. Men det finns vissa köns­skillnader – fler pojkar arbetar utom­hus medan flickorna oftare lagar mat och städar.

Flicka blöter en tvättsvamp under kökskranen

De flesta barn brukar göra något hemarbete varje vecka. Det framgår i SCB:s Under­sök­ningarna av barns levnads­förhåll­anden (Barn‑ULF). Där har barn mellan 10 och 18 år fått svara på frågor om vilka hushållssysslor de brukar göra hemma minst någon gång varje vecka.

Att duka är vanligaste hushållssysslan bland barn

Andel barn 10–18 år som hjälper till med olika hushållssysslor. År 2010/11

Stapeldiagram över andel barn 10–18 år som hjälper till med olika hushållssysslor

Några av de vanligaste uppgifterna är att diska, bädda sin säng och städa sitt rum. Allra vanligast är att duka eller duka av bordet. Det gör nio av tio barn varje vecka. Det är mindre vanligt att laga mat till fler än sig själv och att hjälpa till med utom­hus­arbete. Lite mer än tre av tio barn gör detta varje vecka.

Flickor och pojkar hjälper till lika mycket hemma

Antal timmar per vecka barn 10–18 år hjälper till hemma. År 2010/11

Stapeldiagram över antal timmar per vecka barn 10–18 år hjälper till hemma

För hälften av de arbetsuppgifter som ingår i undersökningen finns inga skill­nader mellan könen. Men flickor upp­ger att de i större utsträck­ning brukar bädda, städa, laga mat till fler än sig själva eller hjälpa till med tvätten. Pojkar hjälper i större utsträck­ning till med utom­hus­arbete.

Om man jämför resultaten med undersökningar av vuxnas tids­använd­ning ser man likheter. Kvinnor gör mer hushålls­arbete än män, medan män gör mer under­­hålls­arbete, exempelvis att renovera huset, sköta träd­gården eller tvätta bilen. Där framgår det också att kvinnor ägnar mer tid åt hem­arbete än män, även om dessa skill­nader har minskat över tid. Det finns ingen skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller hur mycket tid man lägger på hem­arbete.

Trots att de flesta barn brukar utföra hushålls­sysslor handlar det inte om så mycket samman­lagd tid som de lägger ner per vecka. Ungefär hälften av barnen hjälper till 1‑2 timmar i veckan. Två av tio barn hjälper till hemma mindre än 1 timme i veckan, medan tre av tio barn hjälper till 3 timmar i veckan eller mer.

Citat: 30 procent lagar mat till fler än sig själv varje vecka.Äldre barn lägger mer tid på hemarbete än yngre. Det är 12 procent av 16‑18‑år­ingarna som hjälper till minst 5 timmar per vecka, jämfört med 6 procent i ålders­gruppen 10‑12 år. Den yngre gruppen lägger i regel mindre tid på sysslor i hemmet, enligt under­sökningen. Det är 28 procent som upp­ger att de hjälper till hemma mindre än en timme i vecka. Mot­svarande siffra för den äldre gruppen är 14 procent.

Det finns vissa skillnader i vad barn i olika åldrar brukar hjälpa till med. Det är fler äldre barn som brukar bädda, hjälpa till med disken, göra frukost eller laga mat och hjälpa till med tvätten. Störst skillnad mellan ålders­grupper finns vad gäller att laga mat till sig själv. Det gör ungefär vart tredje barn i åldern 10‑12 år, jämfört med två av tre i åldern 16‑18 år. Yngre barn tar däremot i större utsträck­ning hand om sina syskon. En anledning kan vara att yngre barn oftare har syskon som är så pass små att de behöver barn­vakt.

Etiketter