På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-07-24
Nr 2015:142

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

Fakta

Sedan den 1 maj 2009 har Sverige en könsneutral äktenskapslag. Den nya lagen ersatte lagen om registrerat partnerskap som infördes 1995. Lagändringen innebär att två personer av samma kön kan gifta sig enligt samma lagstiftning som två personer av olika kön. Även om det egentligen inte är någon laglig skillnad mellan ett partnerskap och ett äktenskap så har många valt att omvandla sitt partnerskap till äktenskap sedan den nya lagen infördes.

Antalet kvinnor och män är inte alltid jämnt delbart med två. Det beror på att det förekommer att den ena partnern inte var folkbokförd i samma län eller i Sverige vid giftermålet.

Fler kvinnor än män gifter sig med någon av samma kön

Fler män än kvinnor ingick registrerat partnerskap efter att det blev möjligt år 1995. 2003 bröts trenden, och sedan 2005 har varje år fler kvinnor än män ingått partnerskap eller samkönat äktenskap. 

Under 2014 gifte sig 756 kvinnor och 457 män med en person av samma kön. Av dessa gifte sig 590 kvinnor och 364 män för första gången. Kvinnorna är i regel yngre än männen vid giftermålet. 31 procent av kvinnorna var yngre än 30 år, vilket endast gällde 14 procent av männen. Medelåldern för kvinnorna som gifte sig för första gången var 34 år, och för männen 41 år. Detta kan jämföras med par av olika kön där medelåldern vid första giftermålet var 33 år för kvinnor och 36 år för män.

Antal personer som ingått äktenskap med en person av samma kön under 2014 efter ålder och kön

ÅlderKvinnorMän
Totalt756457
yngre än 3023164
30-39312147
40-49135123
50-6975116
70 och äldre37

Vid utgången av 2014 levde 5 356 kvinnor och 4 212 män i ett samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap i Sverige. Det motsvarar knappt en per 1 000 invånare. Vanligast är de samkönade äktenskapen och registrerade partnerskapen i de tre storstadslänen och Uppsala län.

Antal personer i samkönade äktenskap eller registrerat partnerskap efter län och kön per den 31 december 2014

LänTotaltKvinnorMänPer
100 000
invånare
Stockholms län3 8071 8191 988173
Uppsala län374245129107
Södermanlands län1841127266
Östergötlands län31819112772
Jönköpings län119744535
Kronobergs län79483142
Kalmar län110733747
Gotlands län43301375
Blekinge län47301730
Skåne län1 449770679112
Hallands län1821166659
Västra Götalands län1 56395760696
Värmlands län163976659
Örebro län1801225862
Västmanlands län127834449
Dalarnas län136785849
Gävleborgs län1541114355
Västernorrlands län1381043457
Jämtlands län74581658
Västerbottens län1851414471
Norrbottens län136973954
Totalt9 5685 3564 21298

Lagligt med samkönade äktenskap 2009

När den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft 2009 var det totalt 888 kvinnor och 659 män som gifte sig, att jämföra med 167 kvinnor och 498 män som registrerade partnerskap när det blev möjligt 1995. 2009 var det också 431 kvinnor och 430 män som redan var registrerade partner som valde att omvandla partnerskapet till äktenskap.

Sedan samkönade äktenskap blev lagliga har sammanlagt 3 925 kvinnor och 2 600 män gift sig med en person av samma kön. Av dem har 789 kvinnor och 713 män omvandlat ett tidigare registrerat partnerskap till äktenskap. De första åren efter 1995 var det i högre grad män än kvinnor som registrerade partnerskap. År 2003 bröts trenden och sedan 2005 har varje år fler kvinnor än män ingått partnerskap eller samkönat äktenskap.

Fler personer har valt att ingå samkönat äktenskap sedan 2009, än som valde att registrera partnerskap då det var möjligt. Efter toppåret 2009 har antalet nyingångna samkönade äktenskap per år dock minskat.

Antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller ingått i samkönat äktenskap

Registrerat partnerskap 1995–april 2009/Giftermål från maj 2009

Antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller ingått i samkönat äktenskap (diagram)

Etiketter